12. april 1870

Bekendtgørelse

-

Hoftheatret.

Ifølge Opfordring giver jeg Mandag den 18de April endnu en Forestilling, som vil blive min sidste Optræden, og haaber jeg, at den Deltagelse, der hidtil er skænket mine Forestillinger, ogsaa denne Gang vil blive mig tildel. Der vil blive givet 3 komiske Pantomimer m.m. Billetter erholdes i d’Hrr. Horneman & Erslevs Musikhandel, Amagertorv 6. Til 2den Etage og Parterret hos Hr. Kasserer Weel, St. Strandstræde 21. NB. I Helligdagene faaes Billetterne kun i Strandstræde.

Adolph Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Dags-Telegraphen (København), 12. april 1870, s. 3

Læs også