30. marts 1853

Bekendtgørelse

Familien Price underholder på Hofteatret

Hoftheatret.

Med Kongelig allernaadigst Tilladelse, og velvillig Assistence af Kgl. Capelmusicus Hr. Sahlgreen og Jfr. Mathilde Bernt, have Undertegnede den Ære, Torsdagen d. 31te Marts Kl. 7, paa det Kongelige Hoftheater at give en Forestilling af følgende Indhold:
Prolog, af Hr. Prof. H. C. Andersen, fremsiges af Carl Price. 5 Tableauer, arrangerede af Adolph Price, hvoriblandt for første Gang: Spaaqvinden, og Den forsvarede Krands. Harlequin Kok, komisk Pantomime, af Casorti. Solo for Fortepiano, udføres af Mathilde Bernt. Fantasie over norske Folkemelodier for Violoncel af Romberg, udføres af Hr. Sahlgreen. Engelsk Solo, dandses af Mad. Flora Price. Pas des deux, dandses af Børnene Christian cg Albert Price. Til Slutningen: Harlequin mechanisk Statue, komisk Pantomime af Casorti. Musiken anføres af Hr. Musikdirecteur Lumbye.
Billetterne til ovennævnte Forestilling erholdes hos Hr. Kasserer Westermann, Laxegaden 192, samt ved Indgangen, som aabnes Kl. 6. Priserne ere: Første Etage og Numerpladser 1 Rbd., Anden Etage og Parquet-Loge 4 Mk., Parquettet 5 Mk., Parterret 3 Mk. Indgangen aabnes Kl. 6. Forestillingen er forbi omtrent Kl. 9¾. Localet bliver opvarmet.

Brødrene Price.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 30. marts 1853, s. 1

Læs også