4. september 1772

Bolle Willum Luxdorphs dagbog

-

Været til Cour og paa Fransk Comoedie. Der blev spilt l’Isle sonnante. En execrabel Piece.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Eiler Nystrøm: Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie, Bd. 1, København 1915, s. 459

Læs også