8. januar 1772

Bolle Willum Luxdorphs dagbog

Den Kongelige Livgarde viser sin utilfredshed med det politiske styre

Liv-Vagtens Officeerer forbydes at bære deres Uniform [for] at ikke Kongen ved at see dem deri skulle huske paa de Gemeene og spørge, hvor de var. Af Chicane foreenede alle de afskedigede Officerer sig om at møde om Aftenen i Parterret paa Hoftheatret paa Christiansborg Slot, hvilket frapperede Hoffet og Kongen selv lagde Merke dertil.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Eiler Nystrøm: Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie, Bd. 1, København 1915, s. 445

Læs også