8. februar 1775

Bolle Willum Luxdorphs dagbog

-

Om Aftenen med Suhms paa Hof-Theatret seet Regnards le Distrait.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Eiler Nystrøm: Luxdorphs Dagbøger indeholdende Bidrag til det 18. Aarhundredes Stats-, Kultur- og Personalhistorie, Bd. 2, København 1930, s. 28

Læs også