16. august 1825

Brev fra Christian Winther til Knud Sidenius

I et længere brev omtaler digteren Christian Winther koncerterne på Hofteatret

Kjøbenhavn er fuld af Musik; i alle Huse er der Flygler, Fortepianoer, Sangere og Sangerinder, og det hører til Dagens Orden at stride for og mod den italienske og den tyske Skole, Kuhlau og Weyse etc. Jeg for min Part har grebet, og griber endnu, enhver Lejlighed til at blive delagtig i nogen Musiks Udførelse; jeg har sunget med paa et Par Koncerter i Hofteatret, ved Rosenkildes Aftenunderholdning, bedrøvelig Ihukommelse, i Familier og paa alle Koncerterne i Studenterforeningen. Vi vælge der altid store Kor for Mandsstemmer, hvormed især de senere Operaer rigeligen have forsynet os; de blive flittigen indstuderede, og de pleje at gaa ypperligt, naar vi selv skulle sige det. Med disse Koncerter er ogsaa forenet Deklamation; men, da jeg har seet saamange mislykkede Forsøg i denne ædle Kunst, saa har jeg ikke vovet mig paa den Galej.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Nicolaj Bøgh: Christian Winther: et livsbillede, Bd. 2: Huslærertid - Reise til Italien - Trange tider - Lærer for Prinsesse Mariane, København 1900, s. 34

Læs også

23. august 1909

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Periode –
Emner –
Katalogiseringer –