14. oktober 1861

Brev fra Johanne Luise Heiberg til Andreas Frederik Krieger

I et længere brev omtaler Johanne Luise Heiberg et møde med en gammel bekendt fra Hofteatret

Nu har jeg da talt med Frue Elers, den forhenværende Jomfru, der bragte mig til Theatret. Det var en net lille Kone, der talte dannet og fornuftigt. Hun var rørt over at see mig igjen og fandt, at Nationen burde give hende en Præmie for hendes Gang til Hoftheatret med mig. Hendes Fornuft bestod dog ikke blot i denne Yttring. Hun har i de 36 Aar stadig fulgt min Gang herhjemme og vidste god Besked. Hun bliver nu her i Vinter og glæder sig til at see mig spille; giid Forventningen maa svare Regning. Hun fortalte mig meget interessant om Rusland og Polen. Hun er en lille mærkelig energisk Person, der ganske paa egen Haand har banet sig Vei i Verden. Ved at see et Menneske igjen, som man forlængst troede var død og borte, har man en Følelse, som om man gjorde et Resøg i den anden Verden. Det var mig ganske forunderligt at see hende igjen. Jeg kunde dog godt mindes hendes Træk.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Aage Friis og P. Munch (udg.): Johanne Luise Heiberg og Andreas Frederik Krieger: En Samling Breve 1860-1889. Bind 1: 1860-64, København 1914, s. 56-57

Læs også