22. april 1844

Christian 8.s dagbog

Christian 8. omtaler intriger blandt de italienske operasangere

Vi gik ikke hen til den sidste Forestilling hos Italienerne, eftersom Rossi og Torre skulde udhysses, fordi De i Aftes ej havde villet spille; De havde giort Undskyldning. M.V., bes. Kr., CBx.
Forbittret herover havde endeel af Publicum bestemt sig til at udpibe disse tvende Sangere ved Deres Optræden i Aften i Speratis Benefice. De havde bekiendtgiort i Aviserne, at denne Beskildring ej var sand, at De allerede Dagen forud havde erklæret ej at kunne spille, naar paa Placaten stod, at Forestillingen var for flere af Selskabet. Det samme gientog Torre, med Rossi ved Siden, da de udpeeb og udhyssede ham ved hans første Indtræden, og begge bade De om Forladelse, fordi de ved Deres Vægring havde foranlediget, at der ej blev spilt igaar. Bifaldsraab og Klap besvarede denne Erklæring, men det forhindrede ikke, at Piben og Hyssen lod sig høre mod Dem lige til sidste.
I løbet af Ugen har Marasini afstaaet sin Ret som Impressario til Konen, og hun har igien opstilt sine Vilkaar for at afgive Directionen og lade sig engagere, men disse Vilkaar (2000Fr. maandl. Og Broderens og Profetis Engagement) vilde Rossi og Torre ej indlade sig paa. Seenere har Hun frasagt sig Directoriet og erklæret ej at kunne antage Rossi efter det forefaldne. Vi staae da endnu bundne til Marasini, som imidlertid har sendt Rossi til Siena.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Anders Monrad Møller (udg.): Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, IV. 2. del. (1844-1848), København 1995, s. 463-465

Læs også