17. januar 1772

Élie Salomon François Reverdils erindringer

Oprørte dage ved hoffet

Derfra gik jeg hen for at høre, hvorledes det stod med Frk. Trolle, den Hofdame, som jeg havde været Kavaler for paa Ballet den foregaaende Aften, og som jeg antog maatte være meget ulykkelig, da hun var Dronningen oprigtig hengiven. Hendes Kammerjomfru fortalte mig, at hun havde ladet forespørge, hvorledes hun skulde forholde sig, og havde faaet Ordre til at gaa paa den franske Komedie. Denne Theateraften regnedes for en Festforestilling i Dagens Anledning. Der spilledes ”L’amhitieux et l’indiscréte” , enten det nu skyldtes et Tilfælde eller lavsindet Tjenstiver fra Skuespillernes Side. Jeg fik da den Tro, at hvis jeg ikke indfandt mig dér, kunde min Fraværelse virke paafaldende, og gik ligeledes derhen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

E.S.F. Reverdil: Struensee og det danske Hof 1760-1772, København 1917, s. 229

Læs også