16. januar 1772

Élie Salomon François Reverdils erindringer

Maskerade på Hofteatret

Efter at man havde drukket The hos Dronning Mathilde, begav man sig parvis til Ballet; Dronningen førtes af Kongen; jeg var den syvende og sidste Mandsperson og kom til at føre Frk. Trolle, den af Hofdamerne, Dronningen holdt mest af. Ballet forløb som sædvanlig; Prins Frederik dansede til Klokken et, og Oberst Køller spillede i en Loge med to af de Personer, som han skulde arrestere et Par Timer efter. Jeg førte Frk. Trolle og en anden Hofdame til deres Bolig; Klokken var tre, da jeg forlod dem, og jeg vandrede over to Hundrede Skridt gennem Gangene tilbage til mit Værelse, uden at noget i mindste Maade forstyrrede Nattens Stilhed.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

E.S.F. Reverdil: Struensee og det danske Hof 1760-1772, København 1917, s. 208-209

Læs også