5. januar 1817

Erich Christian Werlauffs erindringer

Erich Christian Werlauff mindes maskeraderne på Hofteatret

5te Januar var jeg paa Maskerade paa Hoftheatret med min Svigermoder, min Kone og hendes ældste Søster. Vi fandt det alle temmelig kiedeligt og gik tidlig hiem. Jeg moerede mig ikke som for 4 Aar siden; dette blev ogsaa den sidste Gang, jeg deeltog i denne Forlystelse, som ikke længer havde for mig noget tiltrækkende.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

E.C. Werlauff: Erindringer af mit Liv, København 1910, s. 98

Læs også