3. oktober 1807

Frederik Schmidts dagbog

Frederik Schmidt besøger familien Rahbek i Bakkehuset

Rahbek læste nu for os Albert v. Thuneisen af Iffland, som han har oversat og vil faae opført paa Hoftheatret i Vinter. Et – især under nærværende Periode – interessant Stykke, da det har Bombardements- og andre krigerske Scener. Charactererne ere ogsaa vel tegnede og Dialogen levende. Ved nogle Steder især kan man vanskeligt holde sine Taarer tilbage. Den asteniske Fru Rahbek, som de mange rørende Scener nok meget afficeerte, maatte tage Draaber.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

N. Hancke (udg.): Provst Frederik Schmidts Dagbøger, København 1868, s. 52-53

Læs også