6. marts 1914

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog

Vedrørende afskedsforestillingerne på Hofteatret

Var oppe hos Admiralinde Gad, hvem jeg havde lovet at være med i Komiteen til Afholdelsen af en Forestilling paa Hoftheatret nu inden den gamle Scene skal afgaa ved Døden. Christian den syvende skal ved denne Lejlighed vise sig i sin Loge, jeg raadede til at tage Kai dertil, han vil komplet kunde illudere. Fru Emma Gad er en saa behagelig Kone, særlig hendes Stemme er saa velgjørende, hendes Uro virker slet ikke foruroligende. Admiralen var ogsaa tilstede ligesaa Baronesse Holck. Jeg betingede mig at være ganske passivt Medlem af Komiteen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Rigsarkivet: Frits Ahlefeldt-Laurvigs Privatarkiv: Frits Ahlfeldt-Laurvigs dagbog, 6. marts 1914

Læs også