2. februar 1842

H.C. Andersens almanakker

-

Hos Ørsteds. Om Aftenen i italiensk Opera. Admiral Wulff seet: den første Kjærlighed, gik ud af Theatret tog en Droske og døde i denne da han var ved Blanko-Gaden.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (udg.): H.C. Andersens almanakker 1833-1873, København 1990, s. 78

Læs også