1. januar 1804

Henrik Nikolai Clausens erindringer

-

Hofteatret gav en Tidlang Forestillinger af den dramatiske Skole, som dog bleve lidet besøgte; ved saa meget talrigere Besøg kunde derimod Maskeraderne sammesteds glæde sig.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Henrik Nikolai Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, København 1877, s. 13

Læs også