1. september 1857

Julie Sødrings erindringer

Julie Sødring mindes Johanne Luise Heibergs afsked fra teatret

Paa Grund af det kgl. Teaters Ombygning spillede vi de første Maaneder af Sæsonen 1857-58 paa Hofteatret. Først den 5te December tog Forestillingerne paa Teatret paa Kongens Nytorv deres Begyndelse. Jeg gik det Efteraar til min Virksomhed i et tungt og trykket Humør, thi Udsigterne for den kommende Sæson tegnede ikke lyst. Ingen nye Opgaver laa der for mig, og Tilstanden ved Teatret var ikke god. Jeg begyndte at føle mig ensom til Mode, og skønt mit personlige Forhold til Direktør Christensen var godt, havde jeg dog en Fornemmelse, som om min lykkeligste Tid ved Teatret var forbi. I denne Stemning kom jeg en Aften i Oktober over paa Hofteatret. Jeg var næppe kommet indenfor Døren, før man fra alle Sider omringede mig for at fortælle, at Fru Heiberg, der forrige Sæson kun var optraadt i April og Maj, agtede at tage sin Afsked eller rettere, at hun alt havde indgivet sin Afskedsbegæring. Denne Efterretning ramte mig under de forhaandenværende Omstændigheder som et Slag. Jeg følte mig i den Grad knyttet til Fru Heiberg, at jeg slet ikke kunde tænke mig at blive ved Teatret, naar hun var borte. Dybt bedrøvet tog jeg efter Forestillingen hjem, og endnu samme Aften skrev jeg et Brev til hende, hvormed jeg næste Dag gik ud paa Søkvæsthuset. Af hendes egen Mund erfarede jeg her Rygtets Sandhed.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Julie Weber Sødring: Erindringer fra senere Aar, København 1895, s. 66-67

Læs også