24. april 1840

Læserbrev

Utilfredshed med tilskuerpladsen i Hofteatret

– (Indsendt). Ved Hr. Bochsa’s og Mad. Bishop’s Aftenunderholdning paa det kongelige Hoftheater den 24de dennes fandt Indsenderen de to Stole, der havde de til hans Billetter svarende Nummere, saaledes placerede, at Ingen kunde sidde paa dem. Hverken Controlleuren eller den tilkaldte Overcontrollcur (Hr. Ravn) kunde afhjelpe denne Mangel, men derimod anviste den Sidste Indsenderen to andre Pladser paa Bænken i Rækken bagved. Efterat Concerten var begyndt reclamerede Overcontrolleuren sin egen Anviisning uagtet, begge Pladser for disses retmæssige Eier, og truede, i Tilfælde af Vægring med Magten. For den Slags Argumenter giver man hertillands efter, og da Hr. Ravn erklærede sig for den høieste Myndighed paa Stedet, saa var ingen Appel mulig. – Et saadant Factum berettiger vistnok til det Ønske, at man, naar et kongeligt Theater overlades Konstnere til Afbenyttelse, hos Directionen maatte finde en Garanti imod den ikke sjeldne Misbrug, at selv te dyreste Pladser, tilmaales Publicum med en uanstændig Karrighed; eller dog idetmindste imod ny Tilvæxt i Ubehagelighed, fremkaldt ved det Personales Malconduite, som Bestyrelsen anvender eller anbefaler i en anden Hensigt.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Kiøbenhavnsposten, 27. april 1840, s. 2

Læs også