1. januar 1849

Otto Zincks erindringer

Otto Zinck genkalder sig mindet om F.L. Liebenberg

Da han 1848 intet litterært Arbejde havde for og ikke kunde leve af de 200 Rdl., som han fik som Biblioteksassistent, oversatte han Raymunds ”Der Verschwänder” (En Ødeland), som Hostrup saa bearbejdede og forsynede med Sange. Stykket fik på Hofteatret 3 Aftner i Træk som Studenterforenings-Forestilling den 13de, 17de og 30. Marts 1849. Liebenberg spillede selv Kammerherre Klingen, Voltelen Kammerherrerinden, G. Rode Grev Liliendal, P. Plum Bygmester Bagge, Lipke Stuepigen Lise, Mantzius Juveler Isaksen, P. Heise en gammel Bondekone, Collin-Lundh Hushovmester Palen, Th. Liebe Kronhjelm og jeg Tjeneren Henning Vivet. – ”Glanspunktet i denne Forestlling” skriver Hostrup i et Brev til sin Ven Nicolaysen i Norge ”var nogle morsomme Børnescener som blev spillet med stort Liv af Børn”. De tilhørte Familien Price og syntes scenevante fra Fødslen. Den mindste af dem, en lille Knægt paa 3 Aar, der i Stykket var krøbet lige ud af Sengen, havde endog et Par Repliker, som han i sin bare Skjorte kom mærkeligt godt fra og vandt straks alle Damernes Hjerter. Zinck, som spillede deres Fader, tumlede disse Smaafolk med stor Gemytlighed”. Af Overskuddet tilstillede Senoriatet Liebenberg 300 Rdl, i et særdeles smukt og anerkendende Brev med Tak, fordi han havde virket saa betydeligt til at høre Foreningen til et hyggeligt Samlingssted for de Yngre.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Otto Zinck: Fra mit Studenter- og Teater-liv, København 1906, s. 59-60

Læs også