1. januar 1881

P.A. Rosenbergs erindringer

P.A. Rosenberg mindes skuespilleren Karl Mantzius på Hofteatret

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det var ængstende for mig at vide, at Rollens mesterlige Udfører sad nede i Parkettet og saa paa mine Anstrengelser. Mantzius blev antaget og kom snart ind i et stort Repertoire.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

P.A. Rosenberg: Erindringer, København 1934, s. 106-107

Læs også