24. februar 1825

Pauline Petersens erindringer

Skuespillerinden Pauline Petersen (1803-1886) mindes sin optagelsesprøve til Det Kongelige Teater, som fandt sted på Hofteatret

Da jeg traadte ind i Forsamlingsværelset paa Hoftheatret, hvor jeg skulde aflægge Prøven, var Chefen alt kommen. Han var særdeles venlig og opmuntrende imod mig, og medens vi ventede paa de andre Herrer, fortalte han mig om Slottet i sin fordums Glans og om Livjægernes Attake 1807, hvor han havde været med. Etatsraad Olsen præsenterede sig selv for mig paa den venligste Maade, Etatsraad Collin var mindre imødekommende, men dog venlig, og Professor Rahbek hilsede mig med de Ord: ”Aah, min Niece Pauline, velkommen her!” Da jeg studsede ved at høre ham nævne mig ved mit Fornavn og ikke huskede vort Sammenspil i Borups Selskab, tilføjede han: ”Pauline Gervall, ja, vi to har spillet sammen, og De spillede Deres Rolle saa hjerteligt, at De nær havde bragt mig ud af min!” At lade nogen prøve en Rolle uden Medspiller er et stort Misgreb, især naar man som her har fire gamle Herrer tæt foran sig, som følger hvert Blik, hver Mine, hver Bevægelse med kritiske Blik. Jeg kan næsten ikke begribe, hvor det var mig muligt at tilfredsstille dem med mine smaa Kunstprøver, og dog lykkedes det mig. Kammerherre Holstein sagde mig ved Afskeden, at jeg nu kunde vælge tre Roller at debutere i, og derefter vilde min Ansættelse blive bestemt, men raadede mig med Hensyn til Valget af Rollerne at raadføre mig med Jomfru Jørgensen.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Pauline Petersen: Erindringer af Pastorinde Pauline Petersen, f. Clausen: fhv. kgl. Skuespillerinde, København 1919, s. 88-89

Læs også

23. august 1909

I et længere interview fortæller Mathilde Nielsen om sin prøve hos August Rasmussen på Hofteatret

Periode –
Emner –
Katalogiseringer –