4. februar 1773

Peter Christian Schiønnings dagbog

Peter Christian Schiønning er til bal på Hofteatret

Var til Ball parée en domine paa Hoftheatret tillige med min Kone fra om Aftenen Kl. 10 ½ til om Morgenen Kl. 3. Kongen, Enke-Dronning Juliana Maria, Printz Friderich etc. var der. Min Kone dantzede lidet. Det var første Gang, ieg havde været der. Parterrerne var opskruede lige med Theatret, og alt vel med Lysekroner og Lys oplyst og udziret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Det Kongelige Bibliotek: Peter Schiønnings arkiv: Peter Schiønnings Journal, 4. februar 1773. Schiøn. 11. 4to

Læs også