2. februar 1775

Peter Christian Schiønnings dagbog

-

Var paa Ball parée en Domino med min Kone Aftenen og Natten paa Hoftheatret.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Det Kongelige Bibliotek: Peter Schiønnings arkiv: Peter Schiønnings Journal, 2. februar 1775. Schiøn. 11. 4to

Læs også