1. januar 1842

Vilhelm Bergsøes erindringer

Vilhelm Bergsøe mindes spillestedet Hofteatret

Af de mange Virtuoskometer, som nu tildags paa deres excentriske Baner gennemkrydser Rummet for af og til at støde paa vort nordiske Athen, var der dengang faa eller ingen. Under Kristian den Ottende havde et italiensk Operaselskab, hvis Stjerner var »Torre« og »Rossi«, bragt Kjøbenhavn til Begejstringens Toppunkt, men under det ny Regimente var Hoftheatret lukket, indtil først Høedt og senere Lange fik Tilladelse til at give Forestillinger paa dette iøvrigt lidet hyggelige Theater.

Perioder

Emner

Katalogisering

Forlæg

Vilhelm Bergsøe: Studenterleben og Studieliv. Erindringer fra Midten af forrige Aarhundrede, København 1903, s. 131

Læs også