Emne: Bal

Avisnotits

Førstkommende Torsdag den 29 April bliver Bal Paré en domino for de 9 Classer paa Hof-Theatret.

Avisnotits

Torsdagen den 11 April bliver paa det Kongel. HofTheater Kl. 9½ om Aftenen Bal paré én Domino for alle 9 Klasser, og uddeles Billetterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for bemeldte Theater.

Francisco de Mirandas dagbog

Han gik kl. 7, og jeg tog sammen med Baronen og Madame Krüdener til slottet, hvor der var maskebal for fornemme folk i teatret. Der mødte vi Kongen, den Kongelige familie og hele hoffet med et straalende følge af udenlandske ministre &c. Mændene var i domino (hvidt og lyserødt var dominerende farver) og uden hat; …

Francisco de Mirandas dagbog Læs mere »

Francisco de Mirandas dagbog

Man lod min vogn hente, og jeg kørte til Slottet til et bal en domino, hvortil man havde sendt mig adgangskort. Jeg fandt hele theatret tætpakket med mennesker og den Kongelige familie, hvis medlemmer alle deltog i danse. Prins Frederik hilste mig med en dyb reverens og artighed, og Kronprinsen vilde gerne tale med mig, …

Francisco de Mirandas dagbog Læs mere »

Bekendtgørelse

Directricen af den Franske Hof-Theatre, boendes hos Hof-Juvelerer Fiskaine i Høybroestrædet, haver den Ære at avertere Liebhaberne af den Franske Comoedie, at de efter Behag kan accordere om Logerne aarligen eller maanedlig. Priisen af de første Loger er 40 Rigsdaler Maanedlig. Anden Loge, saavel som Amphitheatre-Loger betales efter Proportion. Der bliver spilt tre Gange om …

Bekendtgørelse Læs mere »