Emne: Bal

Avisnotits

Onsdagen den 7 Martii Klok. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino for alle 9 Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

Torsdagen (ikke Onsdagen, som ved en Trykfeil staaer i endeel Aftryk af forrige Avis) den 31 Jan. er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino.

Avisnotits

Hs. Kongel. Majestet og de samtlige Kongelige Herskaber bivaanede den 28de i d. M. det Bal paré en Domino, som blev givet på Hoftheatret.

Avisnotits

Førstkommende Onsdag bliver Bal pare en Domino paa Hoftheatret for alle 9 Classer. De, som skulde finde Behag i at bivaane dette Bal, vilde i Forveyen indsende deres Navne til Casserer Juul, da Billetterne derefter, med enhvers Navn paategnet, kan afhentes samme Dags Formiddag fra Kl. 9 til 12 paa Christiansborg i den saa kaldede …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Onsdagen den 27 Februarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino for alle 9 Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

Onsdagen den 5 Januarii Klok. 9½, er paa Hoftheatret Bal pare en Domini for alle 9 Klasser; Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Bekendtgørelse

Bekiendtgiørelse. Kongelige franske Hof-Theatre. Directricen af de Franske Comedianter, haver den Ære at opføre paa Onsdagen den 23 November Ball en Masque, som tager sin Begyndelse om Aftenen Kl. 9, og holder op Kl. 4 om Morgenen; Billetterne annammes paa den almindelige Sahl, fra 8 til 12 om Formiddagen, og fra 2½ til Ballens Entree …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

I Gaar Aftes var paa det Kongelg. Hof-Theatre Bal parée en Domino, hvor foruden de høy-Kongel. Personer var en anseelig Forsamling, og vedvarede samme til Kl. 3 om Morgenen.

Avisnotits

Førstkommende Torsdag den 29 April bliver Bal Paré en domino for de 9 Classer paa Hof-Theatret.

Avisnotits

Torsdagen den 11 April bliver paa det Kongel. HofTheater Kl. 9½ om Aftenen Bal paré én Domino for alle 9 Klasser, og uddeles Billetterne med enhvers Navn paategnet samme Dags Formiddag af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for bemeldte Theater.