Emne: Belgien

Avisnotits

Hoftheatret. De tilbageblevne Medlemmer af den italienske Opera gave i Tirsdags en Beneficeforestilling for Hr. Perez, hvis største tillokkelse dog bestod i tvende Violinnummere af den belgiske Kunstner Leonard.

Avisnotits

Det kgl. Hoftheater. Paa Løverdag giver Violinisten Hr. Maurice Leenders, med Assistance af Kapelmusikus Noach og en Mandskvartet, en Concert paa Hoftheatret, hvorpaa vi foreløbig tillade os at henlede Publikums Opmærksomhed.

Avisreportage

Hr. Maurice Leenders Concert gives, som tidligere omtalt, iaften paa Hoftheatret. Concertgiveren udfører selv en af ham componeret Phantasi over nordiske Melodier, samt en ligeledes af ham componeret Elegi ”les Adieux”, og Vieuxtemps ”Tarantella”. Dernæst udfører han et Musikstykke af Gounod sammen med Kammermusicus Kellermann og en Etude af Beriot sammen med Hr. Casorti. Han …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Violinisten Maurice Leenders agter førstkommende Løverdag at give en Concert paa Hoftheatret, hvis Indhold vi nærmere skulle meddele.

Avisnotits

Hr. Leonard, belgisk Violinist, giver paa Mandag Aften, i Forbindelse med det italienske Operaselskab, en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, hvilken vil bestaae af Følgende: Første og anden Act af ”Lucia”, Concert for Violin: Variatiorner over Themaer af ”La Favorite”, udføres af Hr. Leonard, Duo og Trio af ”Lucretia Borgia”, og til Slutning: Souvenir af Haydn, Fantasie, …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Concerter. For temmelig fuldt Huus gav Hr. Francois Prume i Løverdags Aftes sin første Concert paa Hoftheatret. Skjøndt det er vanskeligt efter saa lang Tids Forløb, siden Hr. Prume var her sidst, at anstille nogen Sammenligning, saa forekommer det os dog, at hans Spil er bleven mere fuldendt, mere elegant og præcist. Hans Udførelse af …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Den Concert, Violinisten Ghys i Aftes gav paa Hoftheatret, tilbød en mangfoldig og afvexlende Underholdning, og var derfor ogfaa noget mere besøgt, end de fleste andre i denne Saison givne Concerter kunne rose sig af. Blandt de Nummere, Concertgiveren udførte, tiltalte os især den af ham selv componerede Caprice over et russisk Thema, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Paa Tirsdag agter Violinisten Ghys at give en Concert paa Hoftheatret.

Avisnotits

– Violinisten Ghys giver paa Torsdag Aften sin anden Concert paa Hoftheatret.