Avisreportage

Hr. Heides Hof-Teater. En Hindring for Københavns Trivsel. Som meddelt har Hr. Arkitekt Thonning udarbejdet et Projekt til Ombygningen af Hof-Teatret, og i Gaar omdeltes disse Planer til Rigsdagens Medlemmer samtidig med at det fortaltes, at Tegningerne var forelagt Kulturministeren, som havde modtaget dem med Velvilje. Alt dette er ganske overraskende. Som bekendt fortalte ”Berl. …

Avisreportage Læs mere »