Emne: Frankrig

Avisreportage

– Imorgen (Fredag) Aften, aabner det franske Skuespillerselskab sine Forestillinger paa Hoftheatret med La fille du regiment, Opera i 2 Akter af Donizetti og un Monsieur et une Dame, Vaudeville i een Akt. Selskabets Directcurer ere DHrr. Hébert Massy (første Bas og Baryton) og Armand (første Elsker). Det øvrige Personale er: DHrr. Bonnamy (første Tenor), …

Avisreportage Læs mere »

Caspar Frederik Wegeners dagbog

Medens vi igår var i hofteatret fik udenrigsminister Scheel, som også befandt sig der, et brev om, at der var skudt på kejser Napoleon.

Avisnotits

– Brun har virkelig faaet Hoftheatret overladt for 3 Aar, og skal have isinde der afvexlende at lade opføre franske Stykker af et fransk Selskab og Børnecomedier, der skulle opføres både af og for Børn.

Avisnotits

Hs. Maj. Kongen agter ifølge B.E. med Sin Nærværelse at beære en Forestilling, som det franske Operetteselskab paa Søndag Aften Kl. 7½ giver paa Hoftheatret.

Avisnotits

I Gaar Aftes bivaanede ligeledes allerhøystbemeldte Majestæter den Franske Comodie paa Hof-Theatret her i Staden, og derefter behagede at ansee et Fyrværkeri paa Amager, som til Prøve blev afbrændt imellem 10 og 11 Slet, under Bestyrelse af Hr. Major d’Aubert.

Bekendtgørelse

Fransk Skuespil paa Hoftheatret. Undertegnede, som har af H. Majestæt Kongen faaet Tilladelse at give syv Forestillinger, har den Ære at melde Publicum, at han meget snart agter at begynde sit Skuespil med le medecin malgré lui, Comoedie i 3 Acter af Moliere, og le veuf, Comoedie i een Act; man abonnerer i den første …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Det franske Skuespillerselskab, som i denne Tid giver Forestillinger paa Hoftheatret, hører ingenlunde til de bedste, og staaer i flere Henseender tilbage for de franske Selskaber, der tidligere have gjæstet Kjøbenhavn, maaskee med Undtagelse af det Selskab, der for et Par Aar siden spillede paa Vesterbro og som i Mlle de Saint-Ys havde sin …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Iaftes opførtes af det franske Skuespillerselskab til Benefice for Hr. Blum: ”Victorine ou La nuit port conseil”, grand Vaudeville-drama en 5 actes, par MM. Durnersan et Dupeyty. Indholdet af denne Vaudevillemonstre er korteligen følgende. En lille Sypige, Victorine, er forlovet med Tapetmagersvenden Michel, men har tillige af en fornem Herre modtaget saa glimrende …

Avisreportage Læs mere »