Emne: Frankrig

Christian 8.s dagbog

Spads. paa lange Linie. Kl 11½ ankom Stor Hertugen af Mecklenborg Schwerin og blev modtaget af Kronprindsen. Jeg besøgte ham strax efter Ankomsten i C7 Palais. Stort Diner hos os i Byen. Kl 7½ i fransk Comoedie. The hos Fr. af Hessen… Den franske Comoedie var lang og heed, jeg havde taget alle Loger i …

Christian 8.s dagbog Læs mere »

Avisnotits

Det kongelige Hoftheater. Det franske Skuespillerselskab Giver imorgen, Torsdag den 3die Juli Kl. 7, ved H. K. Höihed Storhertugen af Mecklenburg-Schwerin’s höie Nærværelse en Forestilling, hvis Indhold imorgen skal blive bekjendtgjort. Faugère & Armand, Directeurer.

Avisnotits

Kiøbenhavn. I Aften bliver opført fransk Komoedie paa det Kongelige Hof-Theatre.

Avisreportage

Hs. M. vores allernaadigste Konges 22de Fødsels-Fæst, som vi i Dag høytidelig holde, vorder besynderlig ved Hoffet i prægtig Gala begangen. For Taffelet var stærk Cour hos Hs. M. Til Middags var hos Allehøystsamme stort Taffel i Apartements Sahlen paa 18 Couverts, bestaaende af Deres Mayestæter og K. H. H. af den K. Familie, af …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Til de franske Forestillinger paa Hoftheatret ønskes 3 a 4 Pladser i en god Loge i 2den Etage. Man behage at henvende sig paa Gammelamagertorv 42, 1ste Sal.