Emne: Frankrig

Avisreportage

– Der er fra Rom hertil ankommen en musikalsk Professor Colosanti, der i Søndags med meget Bifald lod sig høre ved den Concert, som ved Hs. Maj. Kongens allerhøieste Nærværelse gaves paa Hoftheatret af det franske Operetteselskab, som for Tiden opholder sig her. Denne Kunstner behandler med megen Virtuositet et hertillands hidtil ukjendt Instrument, ”Ophicleiden”, …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Imorgen (Onsdag) Aften giver det franske Skuespillerselskab paa Hoftheatret en Forestilling til Benefice for tvende af dets mest yndede Medlemmer, nemlig Hr. og Mad. Gustave. Forestillingen vil bestaae af efternævnte tre Vaudeviller: La Chanoinesse, af Scribe og F. Cornu, Monsieur & Madame Galochard, af Duvers og Laujanne, og la vendetta, af Dumanoise; imellem første …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– (S.B.) Imorgen begynder en hertil indtruffen fransk Skuespillertrup, derigeret af Dhrr. Fougére og Armand, sine Forestillinger paa Hoftheatret.

Avisnotits

Et fransk Skuespillerselskab skal have ansøgt Marschallatet om Tilladelse til at give en Række af Forestillinger paa Hoftheatret i Sommer.

Avisnotits

Den franske Skuespildirecteur Trouillet vil ankomme med sit Selskab fra Stockholm i næste Maaned, og begynde sine Forestillinger paa Hoftheatret anden Paaskedag.

Avisreportage

– Imorgen (Fredag) Aften, aabner det franske Skuespillerselskab sine Forestillinger paa Hoftheatret med La fille du regiment, Opera i 2 Akter af Donizetti og un Monsieur et une Dame, Vaudeville i een Akt. Selskabets Directcurer ere DHrr. Hébert Massy (første Bas og Baryton) og Armand (første Elsker). Det øvrige Personale er: DHrr. Bonnamy (første Tenor), …

Avisreportage Læs mere »

Caspar Frederik Wegeners dagbog

Medens vi igår var i hofteatret fik udenrigsminister Scheel, som også befandt sig der, et brev om, at der var skudt på kejser Napoleon.

Avisnotits

– Brun har virkelig faaet Hoftheatret overladt for 3 Aar, og skal have isinde der afvexlende at lade opføre franske Stykker af et fransk Selskab og Børnecomedier, der skulle opføres både af og for Børn.