Emne: Italien

Avisreportage

– Den italienske Opera har i den sidste Tid taget flere forholdsregler for at skaffe sig et større Publikum, blandt hvilke vistnok især de ville svare Regning, at man har nedsat Priserne paa flere Pladser, og at man har valgt Søndagen til Spilleaften i Stedet for Mandagen. Derimod er det beklageligt, at Signora Marziali for …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. I morgen Aften gives ingen forestilling, hvorimod på Løverdag opføres: Beatrice di Tenda.

Avisnotits

– Paa næstkommende Løverdag opføres paa Hoftheatret til Benefice for Hr. Torre: 3die Act af Marino Faliero – Sig. Mazza, Paltrinieri og Torre. 3die Act af Capuleti e Montecchi – Signora Forconi og Sori. Aria, componeret og udført af Sign. Ferrari Stella. 2den Act af Lucretia Borgia – Signora Forconi, Sign. Rossi, Torre, Sori og …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Det glæder os at erfare, at Hr. Marasini har faaet Tilladelse til at lade opføre italienske Operaer paa Hoftheatret i flere Vintre, da vi saaledes billigviis kunne vente af ham, der nu bør kjende det kjøbenhavnske Publikums Smag, at han vil gjøre sit Bedste for at opfylde de Fordringer, man med Rette kan gjøre til …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – For aldeles fuldt Huus opførtes igaar Aftes til Benefice for Hr. Stella: ”Lucia di Lammermoor”, hvori Beneficianten selv udførte Edgardos Parti. Da denne Rolle netop er en af Rossis bedste og den, hvori hans herlige Stemme oftest bar henrykket Publikum, var det naturligviis en vanskelig Opgave for Hr. Stella i dette Parti at …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Madame Fink-Lohr vil næstkommende Torsdag, den 23de, give en Concert paa Hoftheatret, hvorved hun efter Forlydende vil udføre flere Scener af berømte Operaer i Costume.

Avisnotits

Det italienske Operaselskab vil paa Søndag for første Gang bringe Rossinis ”Stabat mater” til Opførelse, som det hedder i Forbindelse med en Deel af samme Componists ”Moses”.

Avisreportage

Hoftheatret. – I hvor høi en Grad Mad. Marziali i den korte Tid, hvori hun havde Leilighed til at medvirke ved den italienske Opera, har erhvervet sig Publikums Gunst, viste saavel det talrige Auditorium, der igaar Aftes havde indfundet sig ved hendes Concert, som de stærke og vedholdende Bifaldsraab, der løde ved hendes første Indtrædelse …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

– Den sidste forestilling, som Medlemmerne af det italienske Operaselskab give for denne Saison, finder Sted i morgen Aften og er til Indtægt for Selskabets Capelmester, Hr. Paolo Sperati. Indholdet bliver følgende: 1) Anden Act af Beatrice di Tenda af Bellini (Forconi, Stella, Paltrinieri, Sori). 2) Cavatine og Scene af Norma (Signora Marziali). 3) Cavatine …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

”Christian den Ottende” bortførte den 5te April fra Kbhvn. den sidste Italiener, eller rettere sagt: Italienerinde, Mad. Forconi, i hvilken Anledning man vil vide, at Langelinie stal staae aaben for de efterladte sørgende Enthusiaster fra Hoftheatret. Ret fiffigt udtænkt af Skjæbnen er det, at lade Maleren Bravo afreise med samme Dampskib; Italienerne og Bifaldet ere …

Avisnotits Læs mere »