Emne: Italien

Avisnotits

Italiensk Opera. Imorgen Aften opføres ”Ernani”, Opera i 4 Acter af Verdi. – Den næste Opera bliver Donizettis ”Torquato Tasso”, hvori Hr. Vajro har Hovedrollen.

Avisnotits

Italiensk Opera. Paa Søndag opføres første Gang i denne Saison ”Elisir d’amore”, som udføres af Mad. Ricci, DHrr. Ciaffei, Vinz. Torre og Perez (Dulcamara). – De næste nye Operaer, som derefter ville blive opførte er Bellinis ”Sonnambula” og Verdis Opera ”Atilla”.

Avisnotits

Italiensk Opera. Imorgen Aften opføres ”Barberen af Sevilla”; Hr. Napoleone Torre udfører Basilios Rolle.

Avisreportage

Italiensk Opera. Den anden Opførelse af ”Lucia di Lammermore” i Søndags glædede sig ved et ret godt Besøg og nød ligesom den første et stort Bifald. Unegtelig har Hr. Vietti ved Udførelsen af Edgardo gjort sig fortjent til Navn af en fortrinlig Sanger, ligesom hans Spil vidner om Tænksomhed og dyb Følelse. Skjøndt Mad. Ricci …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– De tvende næste Operaer, som skulle opføres paa Hoftheatret, er ”Norma”, hvori Mlle Bosio og Hr. Vietti udføre Hovedrollerne, og ”Elisir d’amore”, hvis Hovedpartier udføres af Mad. Ricci og Hr. Ciaffei.

Avisnotits

Italiensk Opera. Operaen ”Lucia di Lammermore”, som opførtes i Fredags for første Gang i denne Saison, blev fra Hovedpartiernes Side givet ganske fortræffeligt. Især udmærkede sig Hr. Vietti og Mad. Ricci, og vi troe at kunne paastaae, at hverken Edgardos eller Lucias Partier ere blevne givne bedre paa Hoftheatret, Rossis og Forconis heldige Aftener uforkrænkede. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Italiensk Opera. I Aftes opførtes for anden Gang i denne Saison Lucretia Borgia. Huset var særdeles godt besøgt. Hovedrollerne Madamerne Ricci, Ciaffei og Hr. Torre udførte deres Syngepartier fortræffeligt, og bleve fremkaldte efter anden Act.

Avisnotits

Italiensk Opera. Paa Søndag opføres første Gang for i Aar ”Lucretia Borgia”, som udføres af Mad. Ricci, Hr. Ciaffei, Hr. Nap. Torre og Md. Torre, Hr. Perez og Hr. Corrazzari. Den næste Opera bliver ventelig Verdis ”I Lombardi”.

Avisnotits

Italiensk Opera. Den stærke Indisposition, hvoraf baade Mlle Bosio og Hr. Ciaffei led ved den første Forestilling af Bellinis ”Sonnambula” i Onsdags, gjør os det til Pligt at udsætte vor Dom til efter en næste Forestilling, hvorhos vi dog ikke kunne undertrykke den Mening, at denne Opera, naar de tvende Hovedpersoner atter ere ved Stemme, …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Den italienske Opera har i denne Uge frembudt stor Afvexling, men intet, der havde Nyhedens Interesse. Søndag: ”Norma”. Tirdag, (til Benefice for Mad. Ricci) ”Attila” og nogle Syngenummere. Mad. Ricci modtog ved denne Leilighed det uomstødeligste Beviis for den Yndest, hun har erhvervet sig, idet Huset var ganske fuldt. Hendes Udførelse af Odabellas Parti …

Avisreportage Læs mere »