Emne: Maskerader

Avisnotits

Maskerade paa Hoftheatret. Iaften afholdes paa Hoftheatret den sidste Maskerade, da Localet, som er overladt et Selskab Dilettanter til Afbenyttelse, strax efter vil blive forandret til Theater.

Avisnotits

Hoftheatret. Tirsdagen den 27de December: Bal en Masque. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes i Folketheatrets Billetudsalg og paa Tirsdag i Hoftheatrets Billetcontoir fra Kl. 4 Eftermiddag.

Avisnotits

Maskerader. Som det lader til, vil Pengekrisen intet Skaar gjøre i Hovedstadens Vinterfornøielser. Hr. Kammerraad Lange giver igjen iaar en Række Maskerader paa Hoftheatret, der atter er bragt i sin forrige Stand. (Dgb.)

Avisnotits

Ved sidste Masqverade paa Hoftheatret er fundet et Signet af Guld, et bruunplettet Silketørklæde, et Lommetørklæde, en stiv sort hattekokarde, et Par Mandshandsker og en dito hvid Handske, som kan erholdes hos Undertegnede. Ligeledes er efterspurgt adskilligt som er tabt, og som bedes leveret for at kunde afgives til Eierne, hvoriblandt en sort Klædes Fruentimmerfrakke …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa Søndag d. 23 Febr. bliver Maskeradebal, Kl. 8 paa det kongl. Hoftheater, hvortil Billetten koster 9 Mk.

Avisnotits

Søndagen den 24. Marts om Aftenen Kl. 8, bliver sidste Bal en Maske for i Vinter paa det kgl. Hoftheater.

Avisreportage

Mandagen den 2den April var der for sidste Gang i dette Aar Maskerade paa Hofteatret. Ballet begyndte paa sædvanlig Tid. Antallet af de Tilstædeværende har ikke de forrige Gange været saa talrigt som denne Aften. I Salen saaes en Støtte, omtrent med følgende Indskrivt: Enighed og Fædrenelands Kierlighed føde Mod, Daad og Hæder. Man dandsede …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Ved sidste Masqveradebal, er paa Hoftheatret funden et af Haar flettet Fruentimmerarmbaand med Guldlaas. Eieren kunne ved at opgive sammes Devise, erholde det hos kongl. Hoffoureer Top, boende ligeover for Hoftheatret.

Avisnotits

Et Florets Dame Halvtørklæde med guul og blaae Bort og en Damehattefier, er funden paa Hoftheatret afvigte Søndag ved Maskeraden. Eieren melder sig paa Politiekammeret fra 2 til 6 Eftermiddag.

Avisnotits

– Maskeraden fornylig paa Hoftheatret, hedder det i ”Kjbhpst.”, var som den første iaar, ret godt besøgt. De to vigtigste Betingelser ved et Bal vare opfyldte, nemlig god Belysning og god Musik. Den tredje Betingelse tilhører Publicum; der fandtes kun enkelte Characteermasker – blandt dem en Abekat – ellers saae man næsten udelukkende hvide og …

Avisnotits Læs mere »