Emne: Maskerader

Avisnotits

Den Concert, som Udgiveren af Portefeuillen i sin Tid gav sine Abonnenter, forskaffede ham en Forøgelse af 200 i disses Antal, og nu skal ”Figaro’s” Vauxhall igjen have indbragt 300 Abonnenter til. Næste Qvartal skal ”Figaro” have isinde at give en Maskerade paa Hoftheatret. (Ah. Av.)

Avisnotits

Hs. Kongel. Majestet og de samtlige Kongelige Herskaber bivaanede den 28de i d. M. det Bal paré en Domino, som blev givet på Hoftheatret.

Avisnotits

Førstkommende Onsdag bliver Bal pare en Domino paa Hoftheatret for alle 9 Classer. De, som skulde finde Behag i at bivaane dette Bal, vilde i Forveyen indsende deres Navne til Casserer Juul, da Billetterne derefter, med enhvers Navn paategnet, kan afhentes samme Dags Formiddag fra Kl. 9 til 12 paa Christiansborg i den saa kaldede …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Onsdagen den 27 Februarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en Domino for alle 9 Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

Onsdagen den 5 Januarii Klok. 9½, er paa Hoftheatret Bal pare en Domini for alle 9 Klasser; Billetterne uddeeles om Formiddagen af Ober-Controlleur Lenkwitz i Forsalen ved Theatret. NB. Enhver foreviser sin Billet ved Entreen.

Avisnotits

I Gaar Aftes var paa det Kongelg. Hof-Theatre Bal parée en Domino, hvor foruden de høy-Kongel. Personer var en anseelig Forsamling, og vedvarede samme til Kl. 3 om Morgenen.

Avisnotits

Onsdag den 14 Januarii Kl. 9½, er paa Hof-Theatret Bal pare en domino for alle Classer. Billetterne uddeeles om Formidagen af Kasserer Lenkiewitz i Forsalen for Theatret.

Avisnotits

Førstkommende Onsdag den 18 November Kl. 9½, bliver paa Hof-theatret Ball Pare en Domino for alle Classer. Billetterne uddeeles om Formiddagen af Kasserer Lenkievitz i Forsalen paa Theatret.

Avisnotits

Maskerade paa Hoftheatret. Iaften afholdes paa Hoftheatret den sidste Maskerade, da Localet, som er overladt et Selskab Dilettanter til Afbenyttelse, strax efter vil blive forandret til Theater.

Avisnotits

Hoftheatret. Tirsdagen den 27de December: Bal en Masque. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes i Folketheatrets Billetudsalg og paa Tirsdag i Hoftheatrets Billetcontoir fra Kl. 4 Eftermiddag.