Emne: Maskerader

Bekendtgørelse

Modehandler Hinrichsen paa Højbroeplads No. 52, har den Ære at recommandere sin Masquerade-Garderobe, som er forsynet med de meest brilliante og smagfulde Dragter for Damer og Chapoer, samt Dominoer, trekantede Hatte og Masqver, som udleies bestandig for en meget billig Priis, ved Ballet paa Hof-Theatret findes tillige naar Ballet er begyndt ved hans derværende Garderobe, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Torsdagen den 7 April bliver paa det Kongel. Hof-Theatre Bal paré en Domino for alle 9 Classer, og udleverer Casserer Lenkiewitz Billetterne med enhvers Navn paategnet, samme Dags Formiddag udi Forsahlen ved bemeldte Theatre.

Avisnotits

Hoftheatret. Torsdagen den 13de Januar Bal en masque.

Hans Nielsen Fussings erindringer

Paa Hoftheatret blev der i denne Vinter af en Del af Skuespillerne fra det Kgl. Theater, Høedt, Michael Wiehe og andre spillet Komedie, og Zeltner sørgede for, at jeg om Søndagen fik fri Adgang dertil og det var jeg lykkelig ved. Ligeledes var jeg en Gang sammesteds til Maskerade sammen med Zeltners Onkel, den gamle …

Hans Nielsen Fussings erindringer Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Torsdagen den 12te Januar Bal masqué. Billetter a 2 Rd. for Herrer og 1 Rd. for Damer erholdes i Folketheatrets Billetudsalg og imorgen, Torsdag, tillige i Hoftheatrets Billetcomptoir fra Kl. 4 Eftermiddag.

Avisnotits

Hoftheatrets Slutnings-Maskerade i Tirsdags Aftes var meget talrigt besøgt og Stemningen meget livlig.

Bekendtgørelse

Hoftheatret Søndagen den 7de Marts, Bal en masque. Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer erholdes daglig i Folketheatrets Billetudsalg samt paa Søndag i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 4 Efterm. Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere i …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret Idag Tirsdag den 16de Februar Bal en masque. Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer erholdes idag (Tirsdag) i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 10 Form. Hele Dagen. Tilskuere kunne uden at være maskerede opholde sig i Logerne og efter Kl. 12 deeltage i Ballet, forsaavidt de ere i Domino eller …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Dominoer. Smukke, hvide Dominoer, Balkjoler og Haarpynt udleies til Hoftheatrets Maskerade. Grønnegaden 283, i Stuen.

Bekendtgørelse

Hoftheatret Tirsdagen den 19de Januar, afholdes det 2det Bal en masque. Billetter à 2 Rdl. for Herrer og 1 Rdl. for Damer kunne daglig erholdes i Folketeatrets Billetudsalg og på Tirsdag i Hoftheatrets Billetkontor fra Kl. 10 Form. hele Dagen. Indgangen aabnes Kl. 9, Ballet begynder Kl. 9½ og ophører Kl. 4½ præcise. H.W. Lange