Emne: Møder

Avisnotits

Da Regnskabet for det ophævede Selskab til Musikkens Udbredelse nu er opgjort, saa anmodes bemældte Selskabs Medlemmer om, at samles i Hoftheatrets Forsal Løverdagen den 26de Juli førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 7 præcise, for at tage Bestemmelse om Anvendelse af Kassebeholdningen, m.v.

C.W. Eckersbergs dagbog

Kl 7 efter Indbÿdelse i et Möde med omtrent 150 af alle Stænder i Hoftheatrets Forhal angaaende et Mindesmærke om Slaget ved Fredericia, hvor Bissens Udkast blev antaget.

Avisnotits

I Mandags holdtes et Møde i Hoftheatrets Forsal i Anledning af Monumentet til Erindring om Slaget ved Fredericia. Efter at Minister Clausen havde givet en Beretning om Alt, hvad der var foretaget i denne Sag, gik man over til Forhandlingen, som var ganske kort, hvorpaa man stred til Afstemning, og med 73 Stemmer mod 19 …

Avisnotits Læs mere »