Emne: Pantomime

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Hr. Adolph Price en Forestilling paa Hoftheatret, af hvis Indhold vi fremhæve de flere nye Dandse, Hr. Bournonville har componeret for Familien Price, og den morsomme Casortiske Pantomime: ”Harlekin Skelet eller Pjerrots Forskrækkelse”.

Avisreportage

Det kgl. Hoftheater. Familien Price giver i morgen, Torsdag, Kl. 8 en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, der ved sit afvexlende Indhold har Krav paa Publikums Opmærksomhed. Foruden Tableauer vil der blive givet Scener af en komisk Pantomime, Sangeren Hansen vil synge nogle Romancer, Jfrne Juliette, Amalie og Sophie Price ville udføre forskjellige Dandse, hvoriblandt ”Norsk Springdands” …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Price indbyder endnu engang i denne Saison Hovedstadens Ungdom til en af de yndede Aftenunderholdninger paa Hoftheatret, der paa Søndag vil blive given til Fordeel for det af Hds. Maj. Dronningen oprettede Børneasyl i Fredensborg. Foruden de to morsomme Pantomimer ”Harlekin Kukkenbager” og ”Harlekin Statue” samt det flere Gange opførte Elevdivertissement vil …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Opfordring til Hr. A. Price. Hr. Adolph Price opfordres herved til atter at give en Pantomime-Forestilling paa Hoftheatret, da saa Mange ved den sidste Fastelavnsforestilling maatte gaa bort med uforrettet Sag paa Grund af, at Alt var udsolgt.

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Prices Aftenunderholdning i Mandags Aftes havde samlet fuldt Hus og beæredes med Kongefamiliens Nærværelse. Selvfølgelig var der stor Jubel blandt det for største Delen ungdommelige Publikum.

Avisnotits

Prices Aftenunderholdning. Vi minde om, at Hr. Adolf Price imorgen Aften giver en af sine bekjendte, navnlig af Ungdommen yndede Aftenunderholdninger – den eneste i denne Sæson – paa Hoftheatret. Aftenunderholdningen vil bestaa af tre Akter af de mest yndede Pantomimer samt Dands, navnlig russisk Kvadrille af Hofballetmester Bournonville. Billetter erholdes hos Dhrr. Horneman & …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Ifølge Opfordring giver jeg Mandag den 18de April endnu en Forestilling, som vil blive min sidste Optræden, og haaber jeg, at den Deltagelse, der hidtil er skænket mine Forestillinger, ogsaa denne Gang vil blive mig tildel. Der vil blive givet 3 komiske Pantomimer m.m. Billetter erholdes i d’Hrr. Horneman & Erslevs Musikhandel, Amagertorv 6. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Den ubetalelige Pjerrot, Hr. Adolph Price, giver paa Mandag Aften i Hoftheatret en af de Forestillinger, der pleie at være til saa stor Glæde for Ungdommen, og veed hvilken opføres tre komiske Pantomimer. Billetter faaes i Horneman & Erslevs Musikhandel og hos billetkasserer Weel.

Avisnotits

Hoftheatret. Hr. Adolf Prices tidligere anmeldte Aftenunderholdning på dette Theater finder Sted imorgen Aften. Billetter faaes hos. Dhrr. Musikhandler Erslev, Amagertorv 6 og Billetkasserer Weel, Klareboderne 8.

Avisnotits

– Ved Pianisten Schows (Frivillig i Arméen) Aftenunderholdning paa Hoftheatret udføres to Tableauer, arrangerede af Brødrene Price, ved kgl. Historiemaler Simonsens Medvirkning: 1) Episode af Træfningen ved Dybbel; 2) En Bivouac efter Slaget ved Slesvig.