Emne: Skuespil

Avisreportage

En Ambrosius-Turne under Direktør Aug. Rasmussens Ledelse, til saa godt som alle Provinsbyerne, vil blive startet den 16de Oktober. Af Rollebesætningen kan fremhæves, at Titelrollen spilles af Hr. Johannes Herskind, Abigael af Fru Valborg Rasmussen. Prøverne, der finder Sted paa Hofteatret, begynder om nogle Dage. I Erkendelse af Direktør Rasmussens fremragende Dygtighed som Scene- og …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Skuespillerpersonalet ved Hoftheatret næste Saison under Kammerraad Langes Direktion vil, som vi have erfaret, komme til at bestaae af følgende Medlemmer: D’Hrr. Wiehe, Høedt, Edv. Hansen, Martini og Lund (hvilke to sidste altså ikke forblive ved Kasinos Theater, som vi sidst feilagtigt meddeelte), Jomfruerne Wimmer og Lumbye, Hr. og mad. Rosenkilde, Hr. og Mad. Nielsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Afskeds-Benfice for Hr. Professor og forhenværende Skuespiller Nielsen. Fredag den 1ste Juni opføres paa Hoftheatret Lystspillet ”Slottet i Poitu”, som udføres af samtlige tidligere Rollehavende. Billetter til denne Forestilling erholdes i Hr. Nielsens Bopæl til de sædvanlige forhøiede Priser. Som vi erfare, ere næsten alle Parquet-Billetter allerede solgte.

Avisnotits

Studenterforestillingen, hvorom nærmere Opslag findes i Studenterforeningen, gives paa Hoftheatret Söndagen d. 29. April, Kl. 7. Billetter erholdes i Boldhuusgaden 225, Fredag og Löverdag, fra 11-3.

Avisnotits

Paa det Kongelige Hof-Theater bliver Onsdagen den 2. Martii 1774, ved Hans Majestæts høye Ankomst, opført Soliman den anden, Comedie i 3 Acter, af Favart, med Sang, hvortil Musiken er sat af Hr. Ober-Capelmester Sarti; samt tilhørende Entree, componeret af Hr. Barck. Sedlerne faaes hos Kasserer Sr. Søeborg i store Kongensgade No. 35, og ved …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Imorgen (Søndag) Aften er der Studentercomedie paa Hoftheatret for Studenterforeningens Medlemmer med Damer. Det Nærmere erfares af ”Adresseavisen” og ”Berlingske Tidende”.

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Med kgl. allernaadigst Tilladelse giver Undertegnede med velvillig Assistance af Dhrr. Skuespillere Wulff, Hougaard, Carl Schmidt samt en Dilettant Mandag den 12. Juni Kl. 7½, En Aftenunderholdning af følgende Indhold: ”En lystig Gesell”, fortælles paa Norsk og Svensk af Vilh. Schmidt. Margrethes Drømme. Lystspil i 1 Akt efter det Franske. Mikkels Kjærlighedshistorie, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Hans Nielsen Fussings erindringer

Paa Hoftheatret blev der i denne Vinter af en Del af Skuespillerne fra det Kgl. Theater, Høedt, Michael Wiehe og andre spillet Komedie, og Zeltner sørgede for, at jeg om Søndagen fik fri Adgang dertil og det var jeg lykkelig ved. Ligeledes var jeg en Gang sammesteds til Maskerade sammen med Zeltners Onkel, den gamle …

Hans Nielsen Fussings erindringer Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Skuespiller Carl Wulff giver Løverdagen den 1ste Mai, Kl. 7, en Forestilling med velvillig Assistance af Kgl. Kammersangerinde, Fru Anna Levinsohn, samt hele Folketheatrets Personale, bestaaende af: Store Bededagsaften, 2 Sange af Fru Anna Levinsohn. De Forlovede. (1ste Akt.) Andersenske Eventyr ved Hr. Stigaard. Ude og hjemme, Lystspil i 3 Akter. Billetter …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Med allerhøieste Tilladelse gives Tirsdagen den 27de Februar, Kl. 7, en Komedie spillet af Studenter med musikalsk Mellemakt og Oplæsning til Bedste for betrængte Slesvigere. Billetter a 4 mk. til siddende og 3 mk. til staaende Pladser faaes idag, Mandag og Tirsdag til Kl. 4 Eftermiddag, hos dHrr. Hornemann & Erslev (E. Erslev), Amagertorv …

Bekendtgørelse Læs mere »