Emne: Studenterforeningen

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

De opførte Stykkers Tilblivelsesmaade var temmelig ofte baseret paa et meget udvidet Medarbejdersystem. Naar der skulde gives en Forestilling, henvendte Senioratet sig til en Forfatter, som oftest enten Fabricius, C. Borgaard eller Arnesen, og en af disse skrev da enten Stykket helt og holdent, eller gav blot Hovedideen og et Skelet af Stykkets Gang, medens …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer

I 1844 tog jeg for sidste Gang virksom Deel i en Forestilling i Studenterforeningen, hvor jeg i de senere Aar kun sjældent var kommen. Hostrups ”Gjenboerne” skulde opføres for første Gang paa Hoftheatret af og for Studenter. Forestillingen var fastsat, men uheldigviis blev to Dage i Forvejen den, der skulde spille Klint, hvis Rolle jo …

Jørgen Heinrich Lorcks erindringer Læs mere »

Avisreportage

Studenterforeningens Comedie i Torsdags, til Fordeel for Frederik den Sjettes Asyl, paa Hoftheatret, glædede sig ved et talrigt Besøg af Damer, og var som sædvanlig i fuldt Maal udstyret med lunefulde Vittigheder; imidlertid maa Enhver tilstaae, at Vedk. havde været upartisk, thi der snertedes dygtig til alle Sider og alle Partier. Sujettet selv er en …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Hoftheatret. Ligesom Hs. Maj. efter Indbydelse bivaanede Studenterforeningens Forestilling i Søndags, saaledes har Allerhøistsamme efter eget Ønske ogsaa overværet den i Onsdags stedfundne Forestilling.

Avisreportage

Da Studenterne sidst opførte ”En Spurv i Tranedans”. Nu da Studenterne igjen har taget ”En Spurv i Tranedans” op, kan det sikkert more en og anden at opfriske Mindet om den fornøjelige Forestilling, som den 30te Januar 1881 gaves paa Hoftheatret. Sammen med det nævnte Stykke opførtes “Robert og Signe”, en ”Tragoedie udi trende Akter”, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Studenterforeningen. Forestillingen paa Hoftheatret udsættes indtil Tirsdag den 19de Marts Kl. 7. De udleverede Billetter vedblive at gælde.

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Hanck

Vor Studentercomedie paa Hoftheatret gik forrige Løverdag og var det Sletteste Foreningen endnu har præsteret. Hertz havde nemlig skrevet en een Acts Folkecomedie, der havde sin Evighed alt ved første Forestilling; nei, hvor det Menneske forstaaer at trække ud, det er mærkværdigt.

Otto B. Wroblewskis erindringer

Forbindelsen med Studenterforeningen gjorde, at han vist fik en Del Fribilletter til Studenterkomediernes Generalprøver ved Fastelavnstider; paa den Maade har jeg set adskillige af Hostrups Komedier paa Hoftheatret.

Avisnotits

Frederik den Sjettes Asyl. Studenterforeningen gav iaftes paa Hoftheatret en Forestilling, hvortil Selskabets Medlemmer og disses Damer havde Adgang, og hvoraf Indtægten tilfalder ovennævnte Stiftelse.