Emne: Studenterforeningen

Avisnotits

Studenterforestillingen, hvorom nærmere Opslag findes i Studenterforeningen, gives paa Hoftheatret Söndagen d. 29. April, Kl. 7. Billetter erholdes i Boldhuusgaden 225, Fredag og Löverdag, fra 11-3.

Avisnotits

Hoftheatret. Imorgen (Søndag) Aften er der Studentercomedie paa Hoftheatret for Studenterforeningens Medlemmer med Damer. Det Nærmere erfares af ”Adresseavisen” og ”Berlingske Tidende”.

Avisnotits

– Hs. Majestæt har af Studenterforeningens Seniorat modtaget en Indbydelse til imorgen at overvære en Studenterforestilling paa Hoftheatret. (Aalb. Av.).

Jens Peter Traps erindringer

Kongen var nu ogsaa d. 17de Mai i Hoftheatret og bivaanede en Studentercomoedie. Det var vistnok første Gang, at en Konge her i Danmark var set i saadant ungdommeligt Lag. I den Kongelige Loge saas foruden et lidet Følge Professor Clausen og Foreningens Seniorer. Kongen morede sig fortræffeligt og blev hilst med følgende lille smukke …

Jens Peter Traps erindringer Læs mere »

Arthur Abrahams erindringer

Der blev i den Tid af og til givet Forestillinger af Studenter, dels paa Hoftheatret, dels paa andre Steder; men der blev draget en meget skarp og bestemt Grændse mellem «en Forestilling af Studenter» og en «Studentercomedie», for hvilken Foreningen stod i Spidsen og havde Ansvaret.

Avisreportage

Mandag den 12te Juli: Efter den fælleds Middagsspiisning i Casino Kl. 4 drikkes Kaffe og promeneres i botanisk Have, hvor et Telt er opført. Om Aftenen gives et Studenterskuespil paa Hoftheatret.

H.C. Andersens almanakker

Meget syg, gik dog paa Prøve og til Ørsteds. Studenterforeningens Forestilling paa Hoftheatret, spilte i Ingenting og blev særdeles rask.

P.A. Rosenbergs erindringer

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det …

P.A. Rosenbergs erindringer Læs mere »

Just Johan Holtens erindringer

Den 19. Marts 1850 opførte Studenterforeningen paa Hoftheatret Holbergs »Ulysses von Ithacia«, hvor jeg havde den Ære at spille den skjønne Helene. Jeg erindrer det, som var det skeet igaar, at jeg sad i Studenterforeningens Spisestue og »nød min For- og min Eftermad til allerbilligste Pris«. da gamle Liebenberg kom hen til mig og spurgte …

Just Johan Holtens erindringer Læs mere »

Avisnotits

Et uægte Armbaand, besat med Granater, er Torsdagen den 22de April tabt paa Hoftheatret ved Studenterforeningens Comoedie. Det bedes afleveret paa Hjørnet af Nygade og Knabrostræde, 1ste Sal.