Emne: Teaterdrift

Brev fra Christian Winther til Julie Winther

Det kongl. Theaters Personale kommer nu til at spille i Vinter paa Hoftheatret. Man har ved Ombygningen, som sædvanligt hertillands, smølet og forregnet sig. Og Rigsdagen ”giver sgu ingen flere Penger til”.

Avisnotits

Afskedsforestillingen paa Hofteatret. Den fuldstændige Rollebesætning i Marivaux’ Stykke ”Kærlighed og Lykketræf” bliver følgende: Orgon: Hr. Jerndorff; Mario, hans Søn: Hr. Melsing; Silvia, hans Datter, Fru Bloch; Dorante, Silvias Bejler: Hr. Roose; Pasqvino, hans Tjener: Hr. Reumert; Lisette, Kammerpige: Fru Karen Lund. Generalprøven finder Sted imorgen Aften Kl. 8½ pr. Da saa mange Skuespillere har …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

De tre Aftener i Hoftheatret. Generalprøve i Aften. Fru Emma Gad om Arrangementet. Paa Hoftheatret er der daglig Prøver, og Nationaltheatrets Kræfter tilbringer deres meste Tid paa den gamle Scene. Da Professor William Bloch, der paa Grund af en Norgesrejse ikke har kunnet lede den sidste Del af Instruktionsarbejdet, i Gaar efter sin Hjemkomst kom …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

TEATERMUSEET. Fra Hofteatret paa Kristiansborg har Teatermuseet erhvervet to store Kobberpauker og en Tromme. Endvidere en malet Trætavle, der – væsentlig til Efterretning for Kuskene – udhængtes for at meddele, naar Forestillingen afsluttedes. Sammen med de tidligere erhvervede Genstande fra Hofteatret: Møbler, Lamper etc. er det lille Museum efterhaanden kommet i Besiddelse af en Samling …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

2de Pladser i en af de beste Loger paa Hoftheatret, kan bekommes. Vedkommende melder det i en Billet paa Contoiret til D.W.

Bekendtgørelse

Søndagen den 22 Februarii 1807 Kl. 6, bliver af den Kongelige Dramatiske Skole paa det Kongelige Hoftheater opført: Tvillingerne fra Bergamo, Comoedie i 1 Act af Florian, oversat ved Samsøe; og: Den lille Uglspil og Syvsoveren, eller: Giengangeren paa Brausolgaard, en nye Comoedie i 3 Acter, oversat efter Kotzebue og Dumaniant ved Hr. Professor Rahbek. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Paa Hoftheatret agter det filologisk-historiske Selskab om nogen Tid at opføre en latinsk Komedie. h.

Avisreportage

Hvor Struensee og Dronningen mødtes. Hof-Teateret paa Kristiansborg. Kjøbenhavn. Det gamle Hofteater er vel den interessanteste af de Hemmeligheder, Kristiansborg Slot gemmer. Det ligger der midt i Byens Larm som et kønt og ejendommeligt Minde om en svunden Tid, da Menneskene maaske var større end nu, hvor de levede og led mere intensivt end i …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Skuespillerpersonalet ved Hoftheatret næste Saison under Kammerraad Langes Direktion vil, som vi have erfaret, komme til at bestaae af følgende Medlemmer: D’Hrr. Wiehe, Høedt, Edv. Hansen, Martini og Lund (hvilke to sidste altså ikke forblive ved Kasinos Theater, som vi sidst feilagtigt meddeelte), Jomfruerne Wimmer og Lumbye, Hr. og mad. Rosenkilde, Hr. og Mad. Nielsen, …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kongelige Theater. I Overeenstemmelse med den kongelige Resolution af 11te Juni 1810 afholdes Mandagen den 14de og Tirsdagen den 15de August, om Formiddagen Kl. 10, i Salen paa Hoftheatret, offentlig Auction, hvorved det kongelige Theaters Loger bortabonneres for Saisonen fra 1ste September 1848 til 31te Mai 1849, navnligen saaledes, at Logerne til Mandag, Tirsdag …

Bekendtgørelse Læs mere »