Emne: Tjekkiet

Avisreportage

Pianisten A. Dreyschock. For at bedømme den Rang, som Pianisten Dreyschock indtager i den musikalske Verden, er det overflødigt at tye til tydske Musiktidenders Anpriisninger eller at søge tilbage til ConversationsIexikas Autoritet, det er i den Henseende tilstrækkeligt at have overværet Musikforeningens første Abonnementsconcert i Tirsdags, hvor Kunstneren henrev Publikum ved sin Udførelse af tvende …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Concert paa Hoftheatret. Det glæder os at kunne meddele, at Pianisten Hr. Dreyschock for at efterkomme de mange til ham rettede Anmodninger vil give endnu en Concert, der er berammet til Torsdagen den 13de Marts og vil finde Sted paa Hoftheatret. Programmet, der senere skal blive meddeelt, vil komme til at indeholde bl. A. de …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Dreyschocks Concert paa Hoftheatret i Løverdagsaftes blev givet for temmelig fuldt Huus, trods de forhøiede Priser. Der var gaaet et stort Ry forud for denne udmærkede Kunstner, men sjeldent ere vistnok de Forventninger, man havde næret, blevne i den Grad overtrufne som i nærvarende Tilfælde. Hr. Dreyschock er i alle Henseender baade med Hensyn til …

Avisreportage Læs mere »