Emne: Tjekkiet

Avisreportage

Alexander Dreyschocks Concert paa Hoftheatret i Løverdags blev, uagtet de forhøiede Priser, givet for en meget talrig Tilhørerkreds, hvilken Kunstneren med hvert nyt Nr. henrev til større Beundring. Af alle de Claveervirtuoser, man hidtil har hørt hos os, er der kun to, man kan sammenligne Dreyschock med, Liszt og Thalberg. Uden at ligne Nogen af …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Længe og med spændt Forventning har det musikalske Publikum imødeseet den verdensberømte Violinist Ernst’s Ankomst hertil; den overordenlige Enthusiasme, hans Spil efter fremmede Blades Beretninger overalt har vakt, den Æresbeviisning, der paa flere Steder er vederfaret ham, at Orchestret ved Hans Fremtrædelse har modtaget ham med Fanfare, en Ære, der, saavidt vi vide, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

– Ernst’s anden Concert paa Hoftheatret er ansat til paa Løverdag. De af ham ved den udførte fire Nummere blive: Concert Allegro brillante Adagio expressivo Rondo valse, Variationer af Mayseder, Elegie Adagio malinconico a appassionato og Andante og Carnevalet i Venedig, af hvilke det sidste Nummer vakte saa stor Enthusiasme ved Kunstnerens første Concert og …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hr. Ernsts Concert. Den store Violinist Ernst, hvis vidtberømte Navn gjør al videre Roes her overflødig, giver allerede paa Mandag en Concert paa Hoftheatret. Han udfører den bekjendte Syngescene af Spohr, Phantasie over Marscher og en Arie af Otello og ”Andante spianato og Carnevalet i Veneidg”, hvilke to sidste Nummere ere Kunstnerens egne Compositioner. Billetpriserne …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

– Imorgen Aften giver Ernst sin anden Concert paa Hoftheatret, hvorved han blandt andet igjen vil udføre ”Carnevalet i Venedig.” En ung Konstner, Carl Reinicke fra Altona, der har været meget fordeelagtig omtalt i holstenske Blade, vil ved denne Concert udføre en Solo for Pianoforte.

Avisreportage

Pianisten A. Dreyschock. For at bedømme den Rang, som Pianisten Dreyschock indtager i den musikalske Verden, er det overflødigt at tye til tydske Musiktidenders Anpriisninger eller at søge tilbage til ConversationsIexikas Autoritet, det er i den Henseende tilstrækkeligt at have overværet Musikforeningens første Abonnementsconcert i Tirsdags, hvor Kunstneren henrev Publikum ved sin Udførelse af tvende …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Concert paa Hoftheatret. Det glæder os at kunne meddele, at Pianisten Hr. Dreyschock for at efterkomme de mange til ham rettede Anmodninger vil give endnu en Concert, der er berammet til Torsdagen den 13de Marts og vil finde Sted paa Hoftheatret. Programmet, der senere skal blive meddeelt, vil komme til at indeholde bl. A. de …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Dreyschocks Concert paa Hoftheatret i Løverdagsaftes blev givet for temmelig fuldt Huus, trods de forhøiede Priser. Der var gaaet et stort Ry forud for denne udmærkede Kunstner, men sjeldent ere vistnok de Forventninger, man havde næret, blevne i den Grad overtrufne som i nærvarende Tilfælde. Hr. Dreyschock er i alle Henseender baade med Hensyn til …

Avisreportage Læs mere »