Emne: Turneteater

Avisreportage

Teaterudstillingen i det gl. Hofteater har selv i denne lidt ”døde” Ferietid vakt Publikums Interesse. Den er ogsaa i høj Grad værd at besøge. Hvad man maaske savner noget, er Genstande, der har Relation til Provinsens Komediespil. Og Hofteatret har dog ”spillet Rolle” i Provinsteatrenes Historie, eftersom f. Eks. nylig afdøde August Rasmussen i en …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. – Til Benefice for Hr. Hébert opførte det franske Skuespillerselskab i Aftes Donizettis Opera ”la fille du régiment”, der i Henseende til Udførelsen maa ansees for den bedst lykkede af de Operaforestillingers, Selskabet hidtil har givet. Mad. Héberts fortrinlige Udførelse af Hovedrollen foranledigede hyppige og levende Bifaldsyttringer, og efter Stykkets Slutning blev hun tilligemed …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

– Imorgen (Onsdag) Aften giver det franske Skuespillerselskab paa Hoftheatret en Forestilling til Benefice for tvende af dets mest yndede Medlemmer, nemlig Hr. og Mad. Gustave. Forestillingen vil bestaae af efternævnte tre Vaudeviller: La Chanoinesse, af Scribe og F. Cornu, Monsieur & Madame Galochard, af Duvers og Laujanne, og la vendetta, af Dumanoise; imellem første …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Jubilæumsforestillingen vil finde Sted i Aarhus. Prøverne holdes for Tiden i Hofteatret.

Avisnotits

Hr. Direktør Aug. Rasmussen, som en Del af Sommeren har opholdt sig paa Landet, er atter vendt tilbage her til Byen for paa Hofteatret at paabegynde Prøver med sit Personale.

Avisnotits

– En Søn af Skuespiller Harald Kolling ved Folketheatret, Hr. Valdemar Kolling, aflagde i Fredags Prøve paa Hofteatret for Directeur August Rasmussen og underskrev umiddelbart bagefter en Contract, hvorefter han er engageret for næste Saison ved dennes Selskab. Hr. Valdemar Kolling har megen ydre Lighed med sin Fader, og da han tilmed har en brændende …

Avisnotits Læs mere »

Carl Gottschalksens erindringer

For Vintersæsonen 1883-84 blev min Hustru og jeg knyttet til Teaterdirektør August Rasmussens Skuespillerselskab, hvis Hovedsæson altid var i Odense. Min Kone havde Lyst til Teatret, og da Direktøren var begejstret over hendes charmante Sceneydre, blev vi hurtigt enige om Gagebetingelserne. Medio August begyndte Prøverne paa Hofteatret i Løngangene ved Christiansborg Slot, og 1ste September …

Carl Gottschalksens erindringer Læs mere »

Avisreportage

Direktør Aug. Rasmussen har erhvervet Eneret til Stykkets Opførelse udenfor København, og under hans Direktion vil det blive spillet her førstk. Søndag. De ovennævnte Roller er besat med Hr. Holger Madsen, Fru Lamberth og Fru Valborg Rasmussen. I en Ungpigerolle debuterer Frk. Ella Hansen – i københavnske Selskabskrese kendt for sit ualmindelig smukke Ydre. Forfatteren …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Hele Sommeren har denne energiske Direktør afholdt Instruktionsprøver med dem paa Hofteatret og fra den 15de August fuldstændige Prøver med hele Personalet. Saaledes at man i Stedet for, som ved andre Selskaber, i Begyndelsen af Sæsonen at faa halvfærdige Generalprøver at se af Stykker, der ere instuderede i Løbet af en 10-11 Dage, som er …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Theaterdirektørerne. Aug. Rasmussen og Cortes begynde nu at samle deres Personaler. Hr. Aug. Rasmussen har fra den 13de ds. faaet Hoftheatret overladt til Prøver og begynder sin Sæson først i September. Hr. Cortes samles med sit Personale i Aalborg den 18de August; den første Forestilling vil blive givet den 30te August. Direktør Carl Henriksen gjæster …

Avisnotits Læs mere »