Emne: Underholdning

Avisnotits

Det kgl. Hoftheater. Iaften (Løverdag) Kl. 7½ give Brødrene Price med Assistance af flere Dilettanter paa Hoftheatret en Aftenunderholdning, hvis Indhold ifølge Programmet nærmest synes beregnet paa Børn.

Avisnotits

Aftenunderholdning. Vi henlede foreløbig Publikums Opmærksomhed paa en Aftenunderholdning, som Skuespillerinde Mad. Larcher Tirsdagen den 20de Juni vil give paa Hoftheatret. Programmet lover en rig Afvexling, da der er lovet Assistance af Dhrr. Skuespillere Nielsen, Høedt, Schram, Hansen, Liebe og Ferslew, Damerne Jomfru Egense og Jomfru Larcher, Hofpianist Dahl samt Dhrr. Capelmusici Rauch og Nielsen. …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hoftheatret. Vi henlede Opmærksomheden paa, at Forestillingen i Aften gives til Benefice for Hr. Seemann. Repertoiret vil indeholde mange Nyheder.

Avisnotits

Foreningen ”Fremtiden” giver Nytårsdags Aften paa Hoftheatret en dramatisk musikalsk Aftenunderholdning, udført af dens Medlemmer og til Fordel for Foreningens Kasse.

Avisnotits

Forestilling paa Hoftheatret. Foreningen ”Fremtiden” havde arrangeret en Forestilling paa Hoftheatret til anden Juledag, men i sidste Øieblik have to Sygdomsforfald hindret Realisationen af denne Plan; man haaber imidlertid, at Omstændighederne skulle gjøre det muligt at bringe denne Forestilling frem Nytaarsdag.

Avisreportage

Farvel til Hofteatret. En stilfuld Teater-Idé. Det smukke, gamle Hofteaters Dage er talte. Med Opførelsen af Christiansborg besegles det ældste danske Teaters Skæbne: de gamle Minder med deres Duft og Støv maa vige for de praktiske Krav. Hvor Wiehe og Høedt henrykte Publikum, skal Hoffets Embedsmænd nu have Boliger. Forinden er der imidlertid Planer oppe …

Avisreportage Læs mere »

Bekendtgørelse

Dødsfald. Fru Franciska Løhr, der i flere Aar har givet offenlige Forestillinger med optiske Billeder paa Hofteatret og andre Steder, er, i Følge ”Natt.”, i Søndags Morges afgaaet ved Døden i Aarhus, hvor hun i de sidste Aar havde taget Ophold hos sine Slægtninge.

Avisnotits

Hofteatret. Efter mange og lange Besværligheder har en Kreds af kunstinteresserede endelig nu opnaaet at faa nogle Afskedsforestillinger arrangeret paa det gamle Hofteater paa Christiansborg, inden det endelig rives ned. Der skal gives tre forestillinger, af hvilke den første falder den lste April. Programmet bliver dette: En anonym prolog, fremsagt af Johs. Poulsen; det gamle …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hygæa. Foreningen for fri Medicinalhjælp til trængende og værdige Syge giver sin aarlige Aftenunderholdning paa Hoftheatret Løverdagen den 24de April, Kl. 7. Den vil bestaae af et Udvalg af Concert-Nummere, Declamation og det nye Divertissement “Montana”. – Da der kun kan disponeres et ringe Antal siddende Pladser (foruden de faste Medlemmers reglementerede Billetter) bedes de …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

Jydsk Forening. Mandagen den 25de ds., Aften Kl. 7½, dramatisk Aftenunderholdning i Hoftheatret til Fordeel for Foreningens Velgjørenhed. Billetter a 1 Kr. faaes gjennem Bestyrelsens Medlemmer samt i d’Hrr. Brødrene Voetmanns Cigarudsalg, St. Kongensgade 7, Klixbull & Cos Viin- og Cigarforretning, Hotel Kongen af Danmark, og Kjøbmand Agerholm, Kjøbenhavn. Bestyrelsen.