Katalogisering: Aviser

Avisnotits

– I Søndags Aftes til Hr. Ciaffais Benefice paa Hoftheatret indfandt sig en ung Herre og forlangte alle de tiloversblevne Billetter, hvilke han erholdt, imod Betaling af en betydelig Sum Penge. Paa Cassererens Forespørgsel om, hvem han havde den Fornøielse at tale med, reflecterede han ikke, men lovede at Billetterne skulde blive tilbagesendte – næste …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Hoftheatret. Efterat den italienske Opera i Søndags og Onsdags havde bragt Repititioner af ”Ernani” og ”Attila” bragte Fredagen os en længe bebudet Nyhed, nemlig Verdis tragiske Opera ”I Lombardi”. Uden at miskjende Hr. Torres gode Hensigt med at gjøre os bekjendt med dette Værk, der har vundet saa meget Bifald paa andre Steder, er det …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hs. Majestæt Kongen beærede den i Aftes paa Hoftheatret til Fordeel for ”et Sygehjem” givne Forestilling med sin allerhøieste Nærværelse.

Avisnotits

Kabylerselskabet havde i Fredags Aftes den Ære paa Hoftheatret at give en Forestilling for Hs. Majestæt Kongen og Hoffet.

Avisnotits

Curiosum. Igaar havde man det Særsyn at see røde Placater baade fra det Kongelige Theater, Hoftheatret og Casino.

Avisnotits

Hs. Maj. Kongen agtede enten igaar eller idag atter at forlade Hovedstaden for at begive sig tilbage til Frederiksborg Slot. I Søndags Aftes overværede Hs. Maj. med Gemalinde Forestillingen paa Hoftheatret.

Avisnotits

– Hs. Maj. Kongen med Gemalinde bivaanede i Mandags i Hoftheatret Opførelsen af den italienske Opera ”Norma”. Efter Slutningen af 1ste Akt behagede det Grevinde Danner, som en Anerkjendelse af Primadonnaen, Signora Gaziellos udmærkede Præstation, at sende hende et smukt og værdifuldt Guld-Armbaand, besat med Diamanter.

Avisnotits

Ved den Concert i Løverdags, som gaves af de trende Frøkener Bierlich og Bischoff fra Jena, behagede Sign. Tartini særdeles ved Udførelsen af trende Sangnumere, hvorved han godtgjorde en sjelden musikalsk Uddannelse af sin høie Tenor. Efter Romancen af ”Linda” blev han fremkaldt.

Avisnotits

Hans Majestæt Kongen ankom til Staden igaar Eftermiddags; Allerhøistsamme og Gemalinde bivaanede Forestillingen paa Hoftheatret i Aftes.

Avisnotits

Hofteatret. For Tiden afholdes Prøver paa det gamle Teater i Christiansborg Slot af Aug. Rasmussens Selskab. Det er ”Ambrosius” der indstuderes til en forestaaende Turné Landet rundt.