Katalogisering: Breve

Brev fra Christian Hostrup til L. Mynster

Derimod har jeg skrevet lidt Jaskeri, betitlet «En Stump Nyt», der tilligemed Gjenboerne blev opført paa Hoftheatret til Benefice for Mantzius. Stumpen tog sig ret godt ud, men vakte en Deel Forargelse hos Høedt og hans Venner, da den for en stor Deel fik sit Indhold af Sammes «Studier».

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg

Du skal forresten ikke troe, at Langes Begyndelse paa Hoftheatret er saa brillant. Det er et gammelt velbekjendt Stykke, forskruet og ikke meget anstændigt; det har flere Gange været indleveret til det Kongelige Theater, sidste Gang i en Oversættelse af Chiewitz, som vel er den, der her skal bruges.

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg

I øvrigt skal nu Nielsen have en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, ved hvilken han blandt Andre skal understøttes af Wiehe, Høedt og Juliette Price; saaledes beretter ”Fædrelandet”, og siger, at det vil være en glædelig Efterretning for Alle, – især for hans Creditorer, burde det tilføie.

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg

Paa Torsdag skal han have en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, fordi, som han skrev mig til, ”det trækker saa længe ud med Afskeden, og altsaa med Afskeds- forestillingen paa det Kongelige Theater.” Han assisteres, ifølge Avertissementet idag, af Juliette Price, som dandser sin spanske Dands fra hendes egen Aftenunderholdning, af Wiehe, der declamerer det samme Digt …

Brev fra Johan Ludvig Heiberg til Johanne Luise Heiberg Læs mere »