Periode: 1770-1779

Peter Christian Schiønnings dagbog

Paa Fransk Comoedie, da der opførtes en Comoedie, en ny Ballet første Gang, saa og en ny Oparet første Gang, den var lang og i 3 Akter. Sephi etc.

Peter Christian Schiønnings dagbog

Om Aftenen paa Fransk Comoedie og Oparet Ninette a la Cour, hvor i en ny Sangerinde giorde sin Begyndelse som Ninette. Hun var en Søster til den første Dantzerinde og Sang meget vel.

Peter Christian Schiønnings dagbog

Var paa Fransk Comoedie om Aftenen, da der opførtes Tvillinge Brødrene og Oraclet, hvilket sidste blev opført af en liden Pige, og en liden Dreng, meget vel.