Periode: 1790-1799

Avisnotits

Hs. Kongel. Majestet og de samtlige Kongelige Herskaber bivaanede den 28de i d. M. det Bal paré en Domino, som blev givet på Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Mechanicus Enslen har den Ære at bekiendtgiøre at han med Kongl. Tilladelse agter Fredagen den 1, Løverdagen den 2 og Mandagen den 4 Septbr. Kl. 7 em Aftenen paa Hoftheatret at forevise sit med megen Møie og Bekostning indrettede mechaniske Konstkabinet med følgende Forestillinger: 1 og 2) to mechaniske Figurer: en Dreng som blæser paa …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Den i Kiøbenhavn værende Mekanikus, Enslen, har retfærdiggiort sig for Brillens Mistanke (see sidste No.) ved at aftage sine Figurer adskillige Lemmer for Tilskuernes Øine. Han fordrer nu en billig Æreserklæring af den svagsynede Brillemand, som ogsaa allerede af et Par Andre er sat nye Briller paa Næsen, hvilke raade Hr. Enslen, i Fremtiden at …

Avisnotits Læs mere »

Bekendtgørelse

I Dag Onsdagen den 27de Septbr. Kl. 7 om Aftenen giver Hr. Enslen paa Hoftheatret en Forestilling af sine mechaniske Konstverker. Billetter bekommes fra Kl. 10 til 12 paa Hoftheatret, og om Aftenen Kl. 6 ved Indgangen. De gielde ikkun for den Dag de ere tagne.

Bekendtgørelse

Førstkommende Onsdag den 7de April bliver Bal paré en Domino paa Hof-Theatret for alle 9 Classer, Aften Kl. 6½ Slet. Enhver, som agter at bivaane dette Bal en Domino, vilde i Forvejen indsende deres Navne til Hr. Casserer Juul, boende i store Kongensgade No. 43, anden Sahl, da Billetterne med enhvers Navn paategnet kan afhentes …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

I den Kongelige anordnede Theater-Commisison, som holdes i Forsalen ved Hof-Theatret paa Christiansborg Slot, bliver Onsdag den 5 Februari om Eftermiddagen Kl. 5 afsagt Decision paa de i Commissionen til Betaling anmeldte Fordringer; hvorfor vedkommende Creditorer til samme Tid der ville behage at indfinde sig, da de af disse, som ved Decisioner, blive tilkiendte deres …

Bekendtgørelse Læs mere »

Peter Christian Schiønnings dagbog

Kl. 5 gik vi alle til Weisvoigts. Kl. 6½ gik vi alle derfra til Hoftheatret paa Slottet for at se machanicus Enslens mechaniske kunsstykker. Først 3 postürer, hvoraf det ene spillede paa fløyte, det andet, et Fruentimmer, paa harmonica etc. det 3die talte, Sang som og blæste paa trompet. Dernæst et postür, som herlig voltigerede …

Peter Christian Schiønnings dagbog Læs mere »

Avisreportage

Med Overskrivt ”En Brille” læses i Kiøbenhavns Adresse-Aviser følgende mærkværdige Bekiendtgiørelse: ”Adskillige af dem der have seet Enslens Skuespil, ere af den Mening at hans Fleutespiller, hans Harmonikaspiller og hans Voltigeur, ikke som hun foregiver ere kunstige Machiner, men levende Mennesker. For at befrie sig for denne af kyndige Folk yttrede Mistanke, venter man, at …

Avisreportage Læs mere »