Periode: 1810-1819

Bekendtgørelse

Ligesom Administrationen allerede har bekiendtgiort at det til Onsdagen den 3die d. M. i det Kongelige Hoftheater bestemte Bal en masqve, formedelst indtrufne Fonhindringer, ei gives, saaledes bekiendtgiøres end videre herved, at et saadant Bal en masque bliver for sidste Gang i denne Vinter, givet anden Paaskedag, eller Mandagen den 15de April førstkommende paa ovennævnte …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Søndagen den 10de Marts, KI. 6, bliver, paa det kongelige Hoftheater opført: Drengene fra Auvergne, Skuespil i 1 Act af Kotzebue; og: Den forstilte Taabelige, eller: Landsbypoeten, Comoedie i 3 Acter af Destouches. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Bekendtgørelse

Søndagen den 11te Febr., Kl. 6, bliver paa det Kongel. Hoftheater opført; Landsbypræsten, Skuespil i 5 Acter, efter Goldsmiths Roman: The vicar of Wakefield, af Jester, oversat ved Hr. N. T. Bruun. Billetterne faaes, i Forsalen til Skuespilhuset paa Kongens Nytorv, fra Kl. 11 til 1, samt ved Indgangen til Hoftheatret, som aabnes Kl. 5.

Avisnotits

Søndagen den 23de Februar Kl. 6 bliver af den Kongelige Dramatiske Skole paa det Kongelige Hoftheater opført: Det stille Vand har den dybe Grund, Comoedie i 4 Akter af Beaumont, Fletcher og Schrøder, oversat ved Hr. Professor og Theaterdirekteur Rahbek, Ridder af Dannebrogen.

Avisnotits

Den 5d. opførtes paa Hoftheatret: Peder Skram, Danmarks Vovehals, eller: De danske Riddersmænd, originalt Nationaldrama, i 5 Akter paa Vers, af Hr. Prof. Rahbek.

Avisnotits

I Søndags den 9 Febr. er paa Hoftheatret paa Maskeraden tabt en Diamants Brystnaal i oval Form, som var besadt i Omkredsens Runddeel med 11 temmelig store Stene og i midten en større og 2 minde dito, for Tilbagelevering paa Østergade 37 i Boutiken betales en Douceur af 50 Rd.

Avisnotits

Onsdagen den 11te November Kl. 6, opføres paa Hoftheatret uden Abonnement: Slavinden i Surinam, Skuespil i 5 Acter af Kratter, oversat ved Hr. Professor og Theaterdirecteur Rahbek, Ridder af Dannebrogen.

Bekendtgørelse

Søndagen den 17 October Kl. 6, bliver af den kongl. Dramatiske Skole, paa det kongl. Hoftheater opført: Slavinden i Surinam, Skuespil i 5 Acter af Kratter, oversat ved Hr. Professor og Theaterdirecteur Rahbek Ridder af Dannebrogen. Billetter til hele Loger og Pladsloger, samt Parket og Parterre, bekommes paa Forestillingsdagen i Gangen til Forsalen ved Hoftheatret, …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Mandagen den 19 dennes er paa Veien fra Hoftheatret til Store Kiøbmagergade om Aftenen imellem Kl. 6 og 7 tabt et Tombaks Uhr med beskadiget grøn Fiskebeens Kasse om, det var til at optrække bag paa. Mærket inde paa Værket W. Barter London 5550, for Tilveiebringelsen af samme loves en raisonabel Douceur. Man melder sig …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Paa det kongelige Hoftheater, opførtes Søndagen den 31 October Illuminationen, nyt Skuespil i en Akt efter Kotzebue, ved Hr. N. T. Bruun, og Hans Rostgaard og hans Hustrue, eller Anslaget ved Kronborg, originalt Nationaldrama i 3 Akter og paa Vers, af Hr. Professor, Theaterdirekteur og Ridder Rahbek, samt en Epilog i Anledning af Hds. Majestæt …

Avisnotits Læs mere »