Periode: 1810-1819

Avisnotits

I Søndags var første Bal en Masque paa det kgl. Hoftheater.

Avisnotits

Natten imellem den 1ste og 2 den Februar staae Østerport og Vesterport aabne formedelst Maskeraden paa Hoftheatret. Commandantskabet i Kiøbenhavn, den 30te Januar 1818

Avisnotits

Ved Maskeraden paa Hoftheatret den 5. Januar var det meest karakteristiske et Slagsmaal mellem to unge velklædte Mennesker, som kostede blodige Pander. Da Kampen var paa det hidsigste, bleve de Stridende adstilte ved Politiets Mellemkomst. Aarsagen til denne Nævefægtning formodes at have været et Fruentimmer. I Trængselen, som opkom under Slagsmaalet, fik mangen Dame sin …

Avisnotits Læs mere »