Periode: 1820-1829

Avisnotits

Den Concert, som Selskabet ”Euterpe” den 17de Maj gav paa Hoftheatret, til Fordeel for Bombebøssen, indbragte henimod 500 Rbd.

Avisnotits

Oldingen Claus Johansen (fra 1773 af i Hs. Maj. Tjeneste, senest som Schweizer ved Hoftheatret), 91 Aar.

Avisnotits

I Søndags gav Valdbornisten i det Kongelige Capel, I. Andersen, en stor Concert paa Hoftheatret, hvori blandt andet udførtes en Krigs- og Triumphsang af Capelmester Winther, der udfordrede et Personale af over 80 Musikdeeltagere.

Avisnotits

Den 24de Novbr. lod den norske Bonde Hans Hagensen Skramstad sig høre paa Hoftheatret som Pianofortespiller. Det Nye eg Paafaldende, at see en Bonde fremtræde som Virtuos, havde trukket mange Mennesker derhen, og Skramstad vandt Bifald.

Avisnotits

I Politievennen ankes over, at Christus fremstilles paa Hoftheatret i det beethovenske Oratorium, hvilket menes ikke at kunne rime sig med den religiøse Tone, vor Tidsalder tilegner sig som Særkjende.

Avisnotits

Capelmusikus Foght gav den 13de en stor Vocal- og Instrumental-Concert paa Hoftheatret, hvori Beethovens berømte Oratorium: Christus paa Oliebierget, udførtes af et Syngepersonale bestaaende af 100 Personer.