Periode: 1830-1839

Avisnotits

Hygæa. De Ærede, som have modtaget Circulaire fra Foreningen Hygæa (til Hjælp for trængende Syge) bedes, snarest at sende samme tilbage; hvorhos bemærkes, at med allerhöieste Tilladelse gives den bestemte Concert paa det kongelige Hoftheater den 3die November, om Aftenen Kl. 7. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Hygæa. Iaften (Onsdag, den 8de November), Kl. 7, Concert paa det kongelige Hoftheater. Indgangen aabnes Kl. 6.

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 28de Januar Kl. 7 gives Musikforeningens förste Concert paa Hoftheatret. Medlemmerne bedes at afhente deres Billetter Torsdag, Fredag og Löverdag-Formiddag fra Kl. 10 til 1 i Kunstforeningens Locale, Östergade Nr. 13, hvor tillige Contingentet for det löbende Halvaar erlægges.

Avisnotits

Kjøbenhavn, den 17de November 1837. – Musikforeningens Concert Søndagen den 19de paa Hoftheatret vil komme til at bestaae af 3 Afdelinger, hvori vil blive givet: Symphoni i B-Dur af Beethoven; Begyndelsen af 3die Act af Trylle-Operaen ”Ravnen”, componeret af Secretair Hartmann, Menuetto, Andante og Rondo af Spohr’s 3die Dobbelt-Qvartet; og de 11 første Nummere af …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Musikforeningen. Löverdagen den 18de November afholdes paa Hoftheatret Orchesterpröve Kl. 11 paa Instrumental- og Kl. 11½ tillige paa Vocalmusiken, hvortil alle de Deeltagende indbydes.

Bekendtgørelse

Musikforeningen. Söndagen den 19de November, Kl. 7 afholdes Musikforeningens Concert paa Hoftheatret. Indgangen aabnes Kl. 6. Adgangs-Billetterne udleveres Torsdag, Fredag og Löverdag (16de-18de) fra Kl. 11 til Kl. 2, i Musikhandelen i Gothersgaden 348, hvor Kassereren er tilstede og modtager Contingent af de nyindkomne Medlemmer. Det bemærkes, til Efterretning for de ældre Medlemmer, at de …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisnotits

Efterlysning. Efter Concerten paa Hoftheatret, Søndagen den 16de Dennes, er under Trængselen ved Garderoben sammesteds tabt et meget fladt Cylinderuhr i Sølvkasse. Finderen heraf vilde behage at aflevere det paa Hjørnet af Store Kjøbmagergade og Kronprindsensgade Nr. 28.

Avisnotits

”Hygæa”. Onsdagen den 25de April, 1838, om Aftenen Kl. 7, afholdes, med allernaadigst Tilladelse, paa det kongelige Hoftheater, den sidste Concert for denne Saison. De ærede Velyndere bedes snarest at tilbagesende de dem tilstillede Circulairer.

Avisnotits

Mandagen den 19de denne Maaned, Formiddag Kl. 10, foretages 2den Dags Trækning af det 91de kongelige kiøbenhavnske Classelottteries 5te Classe på Christiansborg Slot i Hoftheatrets Forsal. Nye Lodsedler erholdes hos alle autoriserede Collecteurer for 25 Rbd. Stykket. Den kongelige Kiøbenhavnske Classelotteries Inspectorat, den 10de November, 1838. Riise.