Periode: 1850-1859

Avisnotits

– Hoftheatret. Violinisten Otto v. Königsløv, om i Vinter har assisteret ved Musikforeningens Concerter, og som med særdeles Held understøttede Pianisten Hasert, giver i Aften en Concert paa Hoftheatret.

Bekendtgørelse

Hoftheatret. Onsdagen den 29de Marts giver Signora Weronica Gaziello En stor Concert paa Hoftheatret til Indtægt for de Börn, hvis Forældre ere döde af Cholera. Indholdet af Concerten vil nærmere blive bekendtgjort. Ulisse Brambilla, Directeur.

Avisnotits

Aftenunderholdning. Saisonen for Aftenunderholdninger har nu ret taget sin Begyndelse. Foruden de forskjellige, der allerede have fundet Sted, giver Hr. François Dipo, Valdhornist i det kgl. Kapel, en Aftenunderholdning førstkommende Løverdag paa Hoftheatret, ved hvilken han bl. Andre assisteres af Kapellets Medlemmer under Hr. Glæsers Anførsel. Dagen efter giver kgl. Kapelmusikus W. Schiøtt en Concert …

Avisnotits Læs mere »

Avisreportage

Pianisten A. Dreyschock. For at bedømme den Rang, som Pianisten Dreyschock indtager i den musikalske Verden, er det overflødigt at tye til tydske Musiktidenders Anpriisninger eller at søge tilbage til ConversationsIexikas Autoritet, det er i den Henseende tilstrækkeligt at have overværet Musikforeningens første Abonnementsconcert i Tirsdags, hvor Kunstneren henrev Publikum ved sin Udførelse af tvende …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Aftenunderholdning. Førstkommende Løverdag den 26. August Kl. 7½ give Brødrene Price en Aftenunderholdning paa Hoftheatret, hvorved de assisteres af Mad. Fossum, Jfrne Juliette og Sophie Price, Hr. Schram og Hr. L. Nathan.

Avisnotits

En Herrehat med rødt Foer er bleven forbyttet med en anden med blaat, ved Parquettet i Hoftheatret, Søndagen den 10de Dennes, og bedes ombyttet i Krystalgaden 68, 1ste Sal.

Avisnotits

Familien Price har erholdt Tilladelse til at give en Forestilling paa Hoftheatret, som vil finde Sted den 28de ds.

Avisnotits

Forestillingerne paa Hoftheatret tage deres Begyndelse paa Søndag. (S.Bl.)

Caspar Frederik Wegeners dagbog

Medens vi igår var i hofteatret fik udenrigsminister Scheel, som også befandt sig der, et brev om, at der var skudt på kejser Napoleon.