Periode: 1850-1859

Avisnotits

En Paraply er forbyttet i 2den Etage i Hoftheatret. Man henvender sig i Nicolaigaden i Meeludsalget.

Avisnotits

Den 2den Marts er tabt en Sko til en Dreng paa 9 Aar fra Bredgade til Hoftheatret. Finderen ville behage at aflevere samme i Borgergaden 203, i Stuen, mod en passende Douceur.

Avisnotits

I Mandags holdtes et Møde i Hoftheatrets Forsal i Anledning af Monumentet til Erindring om Slaget ved Fredericia. Efter at Minister Clausen havde givet en Beretning om Alt, hvad der var foretaget i denne Sag, gik man over til Forhandlingen, som var ganske kort, hvorpaa man stred til Afstemning, og med 73 Stemmer mod 19 …

Avisnotits Læs mere »

Avisnotits

Hs. Majestæt Kongen beærede den i Aftes paa Hoftheatret til Fordeel for ”et Sygehjem” givne Forestilling med sin allerhøieste Nærværelse.

Avisnotits

Kabylerselskabet havde i Fredags Aftes den Ære paa Hoftheatret at give en Forestilling for Hs. Majestæt Kongen og Hoffet.

Avisnotits

Curiosum. Igaar havde man det Særsyn at see røde Placater baade fra det Kongelige Theater, Hoftheatret og Casino.

Avisnotits

Hs. Maj. Kongen agtede enten igaar eller idag atter at forlade Hovedstaden for at begive sig tilbage til Frederiksborg Slot. I Søndags Aftes overværede Hs. Maj. med Gemalinde Forestillingen paa Hoftheatret.

Avisnotits

– Hs. Maj. Kongen med Gemalinde bivaanede i Mandags i Hoftheatret Opførelsen af den italienske Opera ”Norma”. Efter Slutningen af 1ste Akt behagede det Grevinde Danner, som en Anerkjendelse af Primadonnaen, Signora Gaziellos udmærkede Præstation, at sende hende et smukt og værdifuldt Guld-Armbaand, besat med Diamanter.

Avisnotits

Ved den Concert i Løverdags, som gaves af de trende Frøkener Bierlich og Bischoff fra Jena, behagede Sign. Tartini særdeles ved Udførelsen af trende Sangnumere, hvorved han godtgjorde en sjelden musikalsk Uddannelse af sin høie Tenor. Efter Romancen af ”Linda” blev han fremkaldt.

Avisnotits

Hans Majestæt Kongen ankom til Staden igaar Eftermiddags; Allerhøistsamme og Gemalinde bivaanede Forestillingen paa Hoftheatret i Aftes.