Periode: 1880-1889

Bekendtgørelse

Onsdagen den 11te Mai førstk., Kl. 10 Formiddag, bliver ved Auction, som afholdes i Hoftheatrets Forsal paa Christiansborg Slot, bortsolgt en stor Deel Klæde og andre Stoffer, som har været benyttet i Anledning af Enkedronning Caroline Amalies og Arveprindsesse Carolines Bisættelse, saasom ca. 1700 Al. fiint sort Klæde, ca. 460 Al. Caschemir, ca. 500 Al. …

Bekendtgørelse Læs mere »

Bekendtgørelse

Det kgl. Hoftheater. Skuespiller Carl Wulff giver Løverdagen den 1ste Mai, Kl. 7, en Forestilling med velvillig Assistance af Kgl. Kammersangerinde, Fru Anna Levinsohn, samt hele Folketheatrets Personale, bestaaende af: Store Bededagsaften, 2 Sange af Fru Anna Levinsohn. De Forlovede. (1ste Akt.) Andersenske Eventyr ved Hr. Stigaard. Ude og hjemme, Lystspil i 3 Akter. Billetter …

Bekendtgørelse Læs mere »

Avisreportage

Mdm. Ristori. Det lader til, hedder det i fl. Bl., at Kjøbenhavnerne nu have faaet nok af de fremmede Konstneres Besøg, idetmindste havde Mdm. Ristori ikke i Søndags samlet fuldt Hus paa Hoftheateret, hvor ”Dronning Elisabeth” blev opført. At Mdm. Ristoris Alder lægger hende Hindringer iveien for at vise sit store Talent i dets hele …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Forskjellige Nyheder fra Hoffet. Kongen har i Anledning af Forestillingen paa Hofteatret til Indtægt for Hr. Stigaard tilsendt denne 100 Kr.

P.A. Rosenbergs erindringer

Ogsaa hendes Forlovede, Karl Mantzius, søgte Teatret efter at have opgivet sine franske Studier. Han aflagde Prøve paa den Maade, at han spillede »Den Stundesløse« paa Hofteatret, idet han selv udførte Titelrollen, for en indbudt Kreds, deriblandt Det kgl. Teaters ledende Mænd; ogsaa Phister overværede Forestillingen. Mantzius havde anmodet mig om at spille Oldfux. Det …

P.A. Rosenbergs erindringer Læs mere »

Avisreportage

– Directeur Rasmussen begynder sine Prøver paa Hoftheatret den 25de August, og den første Forestilling vil blive givet i Malmø den 10de September. Det fuldstændige Personale bestaaer, efter hvad ”Nat.-Td.” erfarer af følgende Medlemmer: Fruerne Recke-Madsen, Sophie Jensen og Eleonora Knutzen, født Wimmer, Frøkenerne Anna Petersen, Elga Betzonick, Brock og Sørensen, samt Herrerne Fr. Madsen, …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Madame Ristoris første Forestilling paa Hoftheatret i Kjøbenhavn er ifølge ”Dgsav.” bestemt til 3die Oktober. Hun vil blandt andet optræde i ”Judith” og Macbeth”, hvilke Tragedier skulle opføres i deres Heelhed.

Avisnotits

Et sølvforgyldt Armbaand, gjennembrudt Arbeide, med brogede Stene, er tabt Løverdag Aften, den 9de, paa Veien fra Hoftheatret til Linnésgade. Det bedes afleveret i Linnésgade 12, 4de Sal.

Avisnotits

Dilettantforestilling paa Hoftheatret. Søndagen den 14. Marts vil der paa Hoftheatret blive afholdt en Forestilling af en Del Studenter o. a. til Fordel for Børnehjemmet ”Godthaab”. Der vil bl. a. blive opført ”Robert og Signe”.

Avisnotits

En Forestilling gives imorgen paa Hoftheatret af Foreningen ”Melpomeme” til Bedste for Børnehjemmet af 1870.