Periode: 1910-1919

Avisnotits

Hofteateret. Efter hvad ”Kbhvn” erfarer, er der Planer oppe om til næste Sæson at spille Komedie paa det gamle Hofteater. Det er Fru Emma Gad, der har faaet Ideen, og det skal efter Forlydende være Thorkild Roose, der skal have den kunstneriske Ledelse.

Avisreportage

En ejendommelig Plakat. Paa det gamle Hofteater paa Christiansborg finder der i næste Maaned nogle Velgørenhedsforestillinger Sted – de sidste, inden Teatret raseres. Der er i den Anledning trykt nogle ejendommelige Gadeplakater: Ved Hans Kongl. Majests. særdeeles Naade bliver paa det Kongl. HOF-THEATER før sammes totale Ruin og Nedbrækning opført tre Afskeeds-Forestillinger, bestaaende af: Prologus: …

Avisreportage Læs mere »

Avisreportage

Den nye Talescene. (Privat-Depeche.) Rygterne om en ny Talescene vedbliver at svirre. I den senere Tid har man beskæftiget sig med Kristiansborg Slots Ridehus som Afløser af Hofteatret. Kristiansborg Slots Konduktør, Arkitekt Erhard-Petersen, udtaler i den Anledning til os: – Rygterne kender jeg, men ellers ved jeg intet om Sagen. Man kan naturligvis rive Ridehuset …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hofteatret. De tre Afskedsforestillinger paa Hofteatret er nu fastsatte til 28. og 30. April og 2. Maj.

Avisnotits

Hofteatret. En Talescene kan indrettes i Hofteatret for 800,000 Kr.

Avisnotits

Hof-Theatret- Fine Pladser til 2. og 3. Opførelse, Bureauet St. Pederstræde 20, 3. Telf. Byen 325 x.

Avisnotits

Hele Kongefamilien vil i Aften overvære Forestillingen paa Hoftheatret. Dørene aabnes Kl. 8, Forestillingen begynder Kl. 8½. Enkelte uafhentede Billetter til de to sidste Forestillinger sælges i Nordisk Musikforlag til 15 Kr. og 7 Kr. 50 Øre.

Avisreportage

I Aften Hofteatret. Altsaa i Aften er det, at Livet skal vaagne igen i det gamle Hofteater. Komitéen har fornuftigvis fulgt vor Henstilling: den har udsat preimiéren, til Skoven er sprungen ud, erkendende, at før vilde det overhovedet ikke være muligt for civiliserede Mennesker at opholde sig ved Aftentid i den fugtige Kulde, som de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hof-Teater. 3 Billetter, 2den Forestilling tilsalg. Telefon Amager 820x

Avisnotits

Hoftheaterbilletter til iaften Billigst i Skindergade 31, Passage-Vinstuen. Langt under original Billetpris. Alt sælges inden Kl. 3, hvorfor ethvert antageligt Bud modtages.