Periode: 1910-1919

Avisnotits

Hof-Theatret- Fine Pladser til 2. og 3. Opførelse, Bureauet St. Pederstræde 20, 3. Telf. Byen 325 x.

Avisnotits

Hele Kongefamilien vil i Aften overvære Forestillingen paa Hoftheatret. Dørene aabnes Kl. 8, Forestillingen begynder Kl. 8½. Enkelte uafhentede Billetter til de to sidste Forestillinger sælges i Nordisk Musikforlag til 15 Kr. og 7 Kr. 50 Øre.

Avisreportage

I Aften Hofteatret. Altsaa i Aften er det, at Livet skal vaagne igen i det gamle Hofteater. Komitéen har fornuftigvis fulgt vor Henstilling: den har udsat preimiéren, til Skoven er sprungen ud, erkendende, at før vilde det overhovedet ikke være muligt for civiliserede Mennesker at opholde sig ved Aftentid i den fugtige Kulde, som de …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hof-Teater. 3 Billetter, 2den Forestilling tilsalg. Telefon Amager 820x

Avisnotits

Hoftheaterbilletter til iaften Billigst i Skindergade 31, Passage-Vinstuen. Langt under original Billetpris. Alt sælges inden Kl. 3, hvorfor ethvert antageligt Bud modtages.

Avisreportage

Hofteater-Forestillingerne. 15 Kroner Pladsen. Brandsikring i 3 Dage 1400 Kr. Vor Hovedstadskorrespondent skriver: For at det lille Hofteaters 3 Forestillinger skal kunne betales af de ca. 1600 Mennesker, som kan faa Plads i tre Hold, maa Billetpriserne selvfølgelig være høje. Den er da ogsaa sat il 15 Kr. Det bliver altsaa ikke noget for almindelige …

Avisreportage Læs mere »

Avisnotits

Hofteatrets sidste Forestilling. Forestillingen paa Hofteatret iaften bliver absolut den sidste. Der har været Bestræbelser oppe for en Gentagelse af Programmet, men de er definitivt strandede paa Afslag baade fra Hoffet, Indenrigsministeriet og Brandvæsnet. Efter Forestillingen iaften samles da Komitéen med samtlige Assisterende til en Afskedssouper.

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog

Var oppe hos Admiralinde Gad, hvem jeg havde lovet at være med i Komiteen til Afholdelsen af en Forestilling paa Hoftheatret nu inden den gamle Scene skal afgaa ved Døden. Christian den syvende skal ved denne Lejlighed vise sig i sin Loge, jeg raadede til at tage Kai dertil, han vil komplet kunde illudere. Fru …

Frits Ahlefeldt-Laurvigs dagbog Læs mere »

Avisnotits

Afskedsforestillingerne paa Hofteatret. Billetterne til Forestillingerne paa Hofteatret vil komme til at koste 15 Kr. Stykket over hele Salen til de to første Opførelser. Billetsalget vil først blive aabnet i den kommende Uge, men man har allerede Forudbestillinger paa for flere Tusinde Kroner.

Læserbrev

Hofteatret. Skal det ødelægges? Endnu ligger det gamle Hofteater ovenover de kongelige Stalde paa Christiansborg. Teaterrekvisitter, Fortæppe, Dekorationer er forlængst forsvundne, solgte ved Auktion, men den smukt formede lille Tilskuerplads og Scenerummet er endnu uforandrede, og naar man fra Scenen ser ud i Salen, kan man beundre den fine Arkitektur, hvoraf dette Teater har været …

Læserbrev Læs mere »