Emne: Musikforeningen

Avisnotits

Ved Musikforeningens Concert er, udenfor Logen 20, pa Hoftheatret, bortkommet et glat, broget Langshawl, som af Finderen bedes afleveret til Portneren paa Kongens Nytorv 206.

Avisnotits

Til Musikforeningens Concert paa Hoftheatret Onsdagen den 21de Marts 1838 er tabt et Haar-Armbaand med tre Couleurer Haarfletninger og med en stor Guldlaas med Emaille. Finderen behage, imod en god Douceur, at aflevere det hos Justitsraad Schoubye paa Gangen sammesteds.

Avisnotits

Den, som ved Concerten paa Hoftheatret ionsdags har taget En i Foyeens Vindue staaende Hat af Kjelskovs Fabrik, noget brugt, med lys Rem, bedes at aflevere den i Løngangstrædet Nr. 171, anden Sal.

Avisnotits

Musikforeningens Medlemmer gjøres opmærksomme paa, at Concerten iaften først vil begynde Kl. 8. Da det Guerraske Selskab afholder Væddeløb fra Kl. 6-8 paa Ridebanen, ere Indgangene dertil afspærrede, og Musikforeningens Medlemmer ville derfor kun over Marmorbroen kunne komme til Hoftheatret. Billetterne blive at forevise saavel ved Marmorbroen som ved Indgangen til Theatrets Forsal.

Avisreportage

– Løverdagen den 28de Januar gav Musikforeningen paa Hoftheatret sin første Concert, hvis Indhold fuldkomment tilfredsstillede de Fordringer, man kunde gjøre til et Selskab, der har sat sig til Formaal, at virke til Udbredelsen af den classiske Musik blandt dets Medlemmer. Concerten aabnedes med Lachner’s herlige Sinfouia passionata i C Moll, som af et ualmindeligt …

Avisreportage Læs mere »